Home

Sumerové vynálezy

Sumerové vytvořili v Mezopotámii civilizaci, která používala rozvinuté formy zemědělství; sumerští zemědělci do značné míry využívali propracovaný systém zavlažování - kanály, průtoky, rezervoáry.Sumerové dále vynalezli kalendář o 12 měsících, šedesátkovou číselnou soustavu, vůz s koly, hrnčířský kruh a v architektuře využívali obloukové klenutí Evropané, aneb společenství mnoha národů: Vynálezy a smutný konec. > Byrokracii máme, hmyz a další živočichy hubíme tak, že už je to i patrné (DE je smutný příklad), děti stále geneticky slabší necháváme přežít (někdy jen přežívat), a ještě se chválíme co vše v medicíně dokážeme (ne, nenecháme výběr na přírodě, prostě ne, člověk už je bůh. Sumerové Jedna z nejstarších starověkých civilizací. Zakládali městské státy např.: Ur, Uruk, Lagaš. Budovali umělé vodní nádrže a kanály na zavlažování polí. Přebytky používali k obchodu. Používali bronzové nástroje, vynalezli klínové písmo, kolo, hrnčířský kruh. Centrem obce byl chrám tzv. zikkurat

Sumerové ~ î9 ì ì- î ï ð ì př. n. l. (na úvod přečíst z učebnice str. 49 Sumerové) •území jižní Mezopotámie → Sumerská říše (městské státy) •panovník = zástupce boha na zemi •panovník měl neomezenou moc = DESPOCIE •vynálezy Sumerů: kolo, hrnčířský kru Sumerové se usadili okolo 3. tis. př.n.l. v oblasti jižní Mezopotámie. Celé toto území se nazývalo Sumer. Na denním pořádku bylo válčení mezi městskými státy o nadvládu. V každém městě totiž přebral vedení vojevůdce - král. Sumerové se zasloužili o různé objevy a vynálezy, zde jsou uvedeny ty nejdůležitější. 2. Období sumerských městských států (3 000 - 2 350 př.n.l.) a) Kolem 4. tisíciletí př. n. l. vytváří původní obyvatelstvo - Sumerové - na jihu oblasti nejstarší města kolem chrámů (města Ur, Uruk, Lagaš, Kiš, Uma, Eridu, Elam, Larsa...). Byla samostatnými státy a ty spolu soupeřily

Sumer - Wikipedi

 1. Sumerové oni byli civilizace Středního východu, který obýval oblast jih Mesopotamia, mezi Euphrates a Tigris řeky. To je považováno za první civilizaci tohoto regionu a jeden z prvních na světě, spolu se starověkým Egyptem. Odhaduje se, že Sumerové mají svůj původ v roce 3500 a
 2. Mezopotámie leží v povodí řek Eufrat a Tigris.Řeky pramení v Arménské vysočině na území dnešního Turecka, kde se na jednom místě jejich tok přibližuje na vzdálenost asi 50 kilometrů.Poté Tigris teče rychle na východ a pak na jihovýchod, zatímco Eufrat na jihozápad a poté na jih a jihovýchod
 3. Sumerové se stali prvním historicky známým národem na naší zeměkouli a národem s největším vkladem do lidské kultury. Sumerové přišli do Mezopotámie roku 3500 př. Kr. a roku 2350, kdy Sargon Akkadský dobyl Sumer, byli vystřídáni akkadskou civilizací, která byla civilizačně i kulturně na nižší úrovni než Sumerové

Sumerové ⇒ Jsou nejstarším známým národem, který počátkem 3. tis. př. n. l. v jižní Mezopotámii mezi Eufratem s Tigridem vytvořil řadu evroých států, např. Ur. Centrem města byl chrám městského boha a palác vládce - těm byli podřízeni ostatní obyvatelé tj. úředníci, obchodníci řemeslníci, zemědělci. ⇒ Stavby: zikkuraty (stupňovité chrámové. Na přelomu 4. a 3. tisíciletí před Kristem přišli do oblasti Mezopotámie Sumerové (asi ze střední Asie, toto tvrzení vzniklo na základě podobných mytologických prvků, které raní Sumerové sdíleli s asijskými kočovnými kmeny).Neznáme jejich jazyk, nevíme jistě odkud přišli, ani kam patřili

Diskuze - Sumerové aneb národ mnoha prvenství: Vynálezy a

Mezi nejvýznamnější vynálezy patří - hedvábí, kompas, střelný prach, porcelán první kdo použil tento způsob písma, byli Sumerové Nejstarší památkou je Babylón neboli Brána Boží (Bab-ilu), který byl hlavním městem Mezopotámi

Sumerská a asyrská říš

Největší lidské vynálezy . V dnešní době pokládáme za samozřejmost existenci různých vynálezů a technických vymožeností, ale za každým předmětem, co používáme, stojí lidská ruka - ať už přímo nebo nepřímo. Civilizace, která dokázala používat písmo, se považuje za starověkou. Takže Sumerové s. Vynálezy, které lidé nechtěli: Špinavá práce Ignaze Semmelweise. 27.08.2019 - Kateřina Helán Vašků . Svým studentům v nemocnici přikázal mýt si ruce. Přesto Ignaze Semmelweise jeho současníci považovali za šarlatána a bludaře. Sumerové zřejmě nebyli první, kdo vynalezl písmo a urbanismus! Křídla ambopteryxe.

nejstarší města a první městské státy (Sumerové) Používané materiály: a) základní stále kámen (těžba v pravěkých dolech) b) První kov - měď. Zpracování: původně roztepávání, později tavení. Sekery, sekeromlaty (nástroje na práci se dřevem) Nové vynálezy a jejich důsledky: Kolo a vůz (PV 5. tisíciletí Mezi vynálezy této doby patřilo: oradlo se zapřaženým dobytkem - došlo ke zlepšení kypření půdy. Dobytčata později táhla až čtyřkolé vozy. Zemědělcům se podařilo vypěstovat o něco více obilí, než spotřebovali, takže někteří muži a ženy se mohli věnovat jiným činnostem - mluvíme o tzv. dělbě práce Všední život Rozvoj zemědělství, tzv. úrodný půlměsíc Časté záplavy = zúrodnění půdy Zavlažovací systémy Stavby domů: rákosí a hlína Kultura starověké Mezopotámie Vznik klínového písma Původní písmo: obrázkové = piktogramy Úřední záznamy na hliněných tabulkách Vynálezy Sumerů Kolo Šedesátková. Sumer byla starověká civilizace založená v oblasti Mezopotámie úrodného půlměsíce, ležící mezi řekami Tigris a Eufrat. Sumerové, známí svými inovacemi v jazyce, správě, architektuře a dalších, jsou považováni za tvůrce civilizace, jak tomu moderní lidé chápou

- další vynálezy - kalendář, soustava měr a vah Kontrola proběhne při naší online hodině. Kdybyste potřebovali cokoli vysvětlit, obraťte se na mě - kolem roku 3500 př.n.l. se zde usazují Sumerové - rozvoj závlahového zemědělství (= umělé nádrže, zavlažovací kanály) - další vynálezy - kalendář, soustava měr a vah - sumerské státy postupně zanikají, místo nich vznikají dvě mocné říše

PPT - MEZOPOTÁMIE PowerPoint Presentation, free download

SUMEROVÉ (str. 30-31) Úrodný jih Mezopotámie (=Meziříčí) ovládli kolem roku 3000 př.n.l. Sumerové. Vděčíme jim za objev písma, kola a vozu aj. (zákony, soudy, školy). Byli zručnými řemeslníky, zemědělci, budovali hráze a zavlažovací kanály, čile obchodovali s okolím. Vznikaly první hradby a města Sumerové existovali již 2 tisíce let. Starověká mayská civilizace. Jeden z nejzáhadnějších národů, který si připomíná i v moderním světě, což je známý mayský kalendář, předpovídající konec světa. Tajemné znalosti starověkých civilizací nadále vědci zkoumají a podařilo se jim určit takové skutečnosti Na přelomu 4. a 3. tisíciletí před Kristem Sumerové sestavili piktografické písmo, které se rozdělilo na klínopis (Mezopotámie) a hieroglyfy (Egypt). Klínopisný systém písma používal symboly = logogramy a slabiky = fonogramy. (tzn. hvězda označovala jako logogram Boha, jako fonogram znamenala slabiku an - dávala se před.

Mezopotámie (Sumerové) kolem 3200 př.n.l. - klínové písmo na hliněných tabulkách. První soukromé školy písařů - střediska kultury a vzdělanosti. Pouze chlapci. Technické vynálezy - kolovrat, tkalcovský stav, kompas, vodní kolo,. 3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období

Sumerové také jako první stavěli hliněné sloupy z cihel, vyrobených z místní hlíny, která poskytovala i psací materiál pro písaře. vymyslel důmyslné zbraně pro obranu svých rodných Syrakus před římskou invazí a vymyslel takové základní vynálezy jako šroub, kladku a páku. Alexandrijští inženýři, např. Sumerové, kteří se neznámo odkud, najednou objevili v prostoru mezi Eufratem a Tigrisem a více Islám jako světové náboženství. Sumerům se připisují dva technické vynálezy, díky nimž se hliněné výrobky vyznačovaly lehkostí a pevností: vyztužování a vypalován - Sumerové vynalezl kolo - rozvoj přírodních věd- znalost matematiky, astrologie, lékařství= Museion = 1. výzkumný ústav(3-2.st.př.nl.) - rozvoj písma,vznik škol - stavby z cihel- silnice, chrámy, kanalizace, vodovody - rozvoj vojen. techniky- luky, meče, dvoukolé vozy tažené koňmi . Středověk 476- pol. 17.st To ale asi neznamená že Čínsku kultúru a vynálezy teraz pripíšeme bielym. Tak preto sa pýtam kde sa vzali aziati a ako to že sú tak pokrokový oproti ostatným rasám. odkud sakra ti Sumerové přišli. Je to fakt diskutabilní, ale je to učené jako fakta. Tím neříkám, že by se o tom učit nemělo, logicky jo, ale nelíbí. Sumerové (4000 př. n. L.) První obyvatelé Mezopotámie. Zakládají městské státy - Ur, Uruk, Lagaš, Kiš... Považováni za nejstarší stát. Vynálezy Kolo, hrnčířský kruh, písmo... Klínové písmo vzniklo zjednodušením původního - obrázkového písma. Záznam rákosem do hliněných destiček

Čím se Sumerové živili Sumerové vytvořili v Mezopotámii civilizaci, která používala rozvinuté formy zemědělství; sumerští zemědělci do značné míry využívali propracovaný systém zavlažování - kanály, průtoky, rezervoáry. Sumerský kalendář a jiné vynálezy Sumerové vynikali i v matematice, astronomii - z obrovských chrámů z hliněných cihel, zikkuratů, sledovali vesmírná tělesa a tak vytvořili kalendář - fyzice aj. Vytvářeli též krásná výtvarná díla - sochy a reliéfy, malby, mozaiky. Čínské vynálezy: hedvábí, kompas, papír (1. století n.l.), porcelán a.

Mezopotámie :: Historywebk

 1. Asi 4000 BC, Sumer vyskočil zdánlivě odnikud na části pozemku známý jako úrodného půlměsíce v jižní části Mezopotámie, nyní nazývá Irák a Kuvajt, země, které byly roztrhané na kusy válkou v posledních desetiletích
 2. • další vynálezy: kolo, vůz, soudy, školy, sluneční hodiny, hrnčířský kruh, • Sumerové vynikali i v matematice, astronomii* a lékařství BABYLONSKÁ ŘÍŠE • Babyloňané ovládli kolem roku 2000 př. n. l. jih Mezopotámie a vytvořili Starobabylonskou říši (vládc
 3. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Historie - dějiny > Starověké civilizace
Erich von Däniken, “el pionero” - Mundo oculto en 2020

Dějiny starověké Mezopotámie Učebnice dějepisu on-lin

• sumerové přispívají k rozvoji civilizace několi důležitými vynálezy: objevují kolo, hrnčířský kruh a jako první začalil používat vůz tažený deobytkem či koňmi Hospodářství • Je ovlivněno politickým vývojem - podle toho kdo vedl městský stát (kněz x král) 1. Chrámové hospodářstv Sumerové. Usadili se na jihu země, kolem 3500 let př.n.l. Vyspělá civilizace. Rozvoj zemědělství. Umělé vodní nádrže. Zavlažovací kanály - velké výnosy. Přebytky vyměňovali za kámen, dřevo, ( vzniká obchod) Stavba domů- hlína ( cihly), ráko Rozluštění jazyka Chetitů - Bedřich Hrozný. Kategorie Objevy a vynálezy. Prof. PhDr. Bedřich Hrozný (6. května 1879, Lysá nad Labem - 12. prosince 1952, Praha) byl český jazykovědec, orientalista, který v letech 1916-1917 rozluštil chetitský jazyk a položil základy samostatného oboru chetitologie.. Chetité byli indoevroý národ, který vytvořil říši. Sumerové byli první známým národem v dějinách. Jaké vynálezy nám zanechali v jižní části Mezopotámie se Sumerové usadili asi v roce 3500 př. n. l. = SUMER. výborní zemědělci - umělé nádrže a zavlažovací kanály. vynálezy: kolo (vůz s koly), písmo, hrnčířský kruh, hák s nálevkou na setí zrní, stát, kalendář (12 měsíců, týden o 7 dnech, den o 24 hodinách), nové vědecké objevy.

PPT - Starověká Mezopotámie PowerPoint Presentation - ID

Sumerové Historie, sociální organizace a hlavní

 1. učení, vynálezy, dovednosti a památky; indiánské říše v Americe - kultury Aztéků, Mayů a Inků, významné památky, vědecké poznatky a náboženské představy 3. Starověké Řecko civilizace na Krétě a v Mykénách, Homér a jeho eposy, významné řecké státy a jejich uspořádání - Sparta a Athény, významn
 2. Ze starých mezopotamských pověstí můžeme vyčíst kromě teorie o vzniku sluneční soustavy i báje o příchodu bohů na Zemi z bludné planety a to i s časovými údaji o době jejich vlády.Vysvětlit časové údaje sumerského Seznamu králů o enormních časových délkách působení bohů a králů před potopou je možné skutečností, že délka života těchto.
 3. Sumerové zaznamenávali své obchodní a právní transakce, své příběhy a dějiny, na hliněných tabulkách (obr. 5a); ryli své ilustrace do pečetních válečků - jejich obsah byl vyryt obráceně, jako negativ, a jako pozitiv se objevil poté, co byl váleček obtištěn do vlhké hlíny (obr. 5b)
 4. Jak měřili čas staří Římané? A co Egypťané?Sumerové? Jaké obtíže čekají historika při převádění dat do našeho kalendáře? Změna a kontinuita, pokrok a úpadek Svět se neustále mění. Objevujíse nové vynálezy, nové možnosti, nové myšlenky, nové výzvy
 5. Po vynález kola, Sumerové vynalezl sáňky, zařízení se skládá z plochého základu namontován na dvojici běžců se zaoblenými konci. Saně byla užitečná pro přepravu nákladu po hladkém terénu; Nicméně, Sumerové rychle si uvědomil, že zařízení by bylo účinnější, jakmile to bylo zahájeno na kolečkách
 6. Mezi nejvýznamnější vynálezy ze starověké Mezopotámie patří kolo, hrnčířský kruh a vůz tažený dobytkem nebo koňmi. NÁBOŽENSTVÍ Centrem náboženství se stalo město Nippur. Lidé byli polyteisté ‐ to znamená, že věřili ve více bohů. Lidé stavěli vysoké stupňovité stavby, na jejichž vrcholku se nacházel chrám
 7. Jan 23, 2018 - Your Alternative News Network. Broadcasting The Truth Since 2011 Alternative Health, Alternative News, Conspiracy, GMO, Fluorid

Mezopotámie - Wikipedi

První, přímo epochální zdokonalení dopravy přinesl asi 3500 let př.n.l. vynález kola (pravděpodobně je vynalezli Sumerové a Asyřané). Je třeba si uvědomit, že člověk často svými vynálezy kopíruje přírodu, tj. zdokonaluje to, co vidí kolem sebe Vynálezce všech dob se narodil v roce 1856 v Chorvatsku a zemřel v roce 1943 v New Yorku. Dodnes platí za magickou osobnost. Je mu připisována iniciace dosud nevysvětlených událostí, například tzv. filadelfský experiment, při němž před očima početných svědků zmizela v časoprostoru americká bitevní loď. Co je dnes ve fyzice nepostradatelné, téměř za vším [ Elektřina, luk a šípy nebo internet. V různých anketách o největší objevy historie vítězí různé vynálezy, jen chléb zůstává mírně v pozadí. Přitom pro lidstvo je klíčovou potravinou již 12 tisíc let - například kolo je o celých pět tisíc let mladší. Staří Sumerové přiřkli pečivu duši, arabština zase. vynálezy, dovednosti a památky ; indiánské říše v Americe - kultury Aztéků, Mayů a Inků, významné památky, vědecké poznatky a náboženské představy 3. Starověké Řecko civilizace na Krétě a v Mykénách, Homér a jeho eposy, významné řecké státy a jejich uspořádání - Sparta a Athény, významn Sumerové = nejstarší dochovaná civilizace, cca 3 000 př.n.l. Akkadové (cca 2 300 př.n.l.); později Babyloňané (cca 2 000 př.n.l.) sumerská města: Ur, Uruk, Eridu. zavlažovací a odvodňovací systémy. vynález kola. p. iktogramy (obrázky předmětů) → ideogramy (také abstraktní pojmy) → klínové písm

Sumerská civilizace - referát - Seminárky, referáty

11. Věda, která zkoumá nejstarší období lidských dějin, se nazývá: a) geologie b) pravěkologie c) archologie d) archeologie e) 12 Elektřina, luk a šípy nebo internet. V různých anketách o největší objevy historie vítězí různé vynálezy, jen chléb zůstává mírně v pozadí. Přitom pro lidstvo je klíčovou potravinou již 12 tisíc let - například kolo je o celých pět tisíc let mladší Nové vynálezy a jejich důsledky: Kolo a vůz (PV 5. tisíciletí) Dřevěný hák - zdokonalený nástroj na obdělávání půdy. Tažen nejprve člověkem, později zapřažen dobytek (dřevěné jho a jařmo). Kopaničářské zemědělství je nahrazeno orebným

Tajné vynálezy, které předběhly svou dobu - to vše bylo odjakživa předmětem zájmu mocností, jejich... Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska NOVÁK Jan A (pravděpodobně je vynalezli Sumerové a Asyřané). Je třeba si uvědomit, že člověk často svými vynálezy kopíruje přírodu, tj. zdokonaluje to, co vidí kolem sebe. V případě vynále-zu kola tomu tak není, žádný živočich se nepohybuje pomocí kol. Jednalo se tedy o origi Přílohy k ŠVP Příloha . 2 Vzdělávací oblast: ýlověk a spolenost Vzdělávací předmět: Dějepis 6. - 9. roník Příloha se vydává dne 28. 8. 202

Dějepis - Prima - Sumerov

 1. ulosti. bitva germánie legie starý Řím teutoburský les. objevy starý Řím topení vynálezy
 2. Záhadné vynálezy - Vědomosti a utajované objevy. Historie je plná podivuhodných skutečností, které zcela odporují představě, že až do novověku lidstvo disponovalo jen omezenými znalostmi a nejprimitivnější technikou. Kde se v raných dobách vzaly předměty jako baterie
 3. Výstižný popis způsobu využití, metodické pokyny: Žák si procvičí základní znalosti o starověké Mezopotámii. Určeno pro práci ve dvojicích, vyplněný pracovní list je možné vlepit do sešitu namísto klasického zápisu, příp. lze využít jako test k opakování učiva
 4. Čím psali Sumerové a na jaký materiál? V jakých společenských útvarech žili Sumerové? Která sumerská města znáte? Které velké říše se vytvořily na území Mezopotámie? Jak se nazývaly proslulé stupňovité věže v Mezopotámii? Uveď jméno babylonského krále, který dal vypracovat známý zákoník
 5. Zeman ukázal světu létající kolo a míří domů. Expo 2017 nabízí vynálezy i pivo.

Sumerové a Babyloňané - lokalizace a kulturní přínos Egypt - nejvýznamnější vládci a kulturní přínos Indie a Čína - filozoficko-náboženské představy, věda a vynálezy Židé ve starověku, diaspora, judaismus Féničané, Chetité, Peršané a jejich stopa v dějinách 3. ANTICKÉ ŘECK Re: to používali staří Indové a Sumerové před mnoha tisíci lety a proc by se mel vyrabet ? Jak uz jsme psal nize, v podstate ti staci vetsi a mensi hrbec, alespon mne jako studentovi nekdy v 80. letech stacil Sumerové 3 tis. let př. n. l. v Mezopotámii stát Sumer původně spravován volenými úředníky, posléze vojevůdci - časté války z vojevůdců králové s neomezenou mocí - zastupovali boha na zemi (despocie) vynálezy: kolo, vůz tažený koňmi, hrnčířský kru

Nekonečné spory historiků o tom, jestli se dřív vařilo pivo, nebo pekl chleba, by zřejmě mohli rozseknout jedině Sumerové, kteří vařili pivo už okolo roku 4000 př. n. l., nebo Egypťané coby jedni z prvních pekařů kváskového chleba Sumerové, jako nejstarší národ sv ěta m ě natolik okouzlil, že jsem se rozhodla se o nich dozv ědět více. Netrvalo dlouho a objevila jsem o nich další vynálezy a n ěkteré mýty, které konfrontoval s ur čitými biblickými, respektive starozákonními příb ěhy. Po p řečtení této knihy jsem byla opravdu fascinována. I Sumerové měli v pojmosloví dvě slova, vystihující tuto možnost: AN. UR (nebeská základna ) a E. NUN (božský příbytek ). V případě, že je tento komplex na své vesmírné pouti poháněn slunečními větry musí mít také vesmírné plachtoví Sumerové; na jihu Mezopotámie, městské státy: Uruk, Lagaš, Kiš, Eridn, Ur známé čínské vynálezy - hedvábí, střelný prach, kompas, papír, porcelán, koření hedvábná stezka - obchodní stezka mezi Čínou a Evropou Rozcestník Novinky Guestbook Škola. Sumerové však také vytvořili důmyslný systém stok, odvodňovacích potrubí a dokonce i splachovacích toalet, aby tak zbavili svá města nežádoucího odpadu a nezdravých podmínek bažin a mokřin. Fénické vynálezy 16 Sklo 16 Lodě a mořeplavba 17 Písmo a jazyk 17 Náboženství 18 Chetité 20 Historie 20 Písmo 20.

dějepis.co

Sumerové se opět osamostatnili (sumerská renesance), ale nakonec byli pohlceni Babylonií. 3) Mezopotámie - Asýrie a Babylonie Staroasyrská říše (2000-1750 př.n.l.) Ležela přibližně na území dnešní severní Mezopotámie. výška 6-10 metrů. čínské vynálezy - Číňané měli technologický náskok, ale díky. Jedním z největších přínosů mezopotamských civilizací na světě bylo zavedení kola a pluhu do země, velké vynálezy a techniky, které se stále používají v oblastech našich dnů.. Sumerové vyráběli výrobky tkané vlnou ovcí, stejně jako řezby ze dřeva, opálené kůže a kovové předměty a keramiku. MATURITNÍ OTÁZKY Z DĚJEPISU 1. Pravěk (periodizace pravěku, život lidí v jednotlivých epochách, neolitická revoluce ,zpracovávání jednotlivých materiálů, významné pravěké kultury ve střední Evropě, Keltové a jejich společnost, doba římská ve střední Evropě, názory na vznik a vývoj člověka, vývojové členění hominidů) 2

Co nám dal starověký Egypt? Jaké vynálezy používáme i dnes

Elektronické počítadlo je typicky přenosné elektronické zařízení používané k provádění výpočtů, a to od základní aritmetiky až po složité matematiky.. První elektronická kalkulačka v pevné fázi byla vytvořena na počátku 60. let. Kapesních zařízení byly k dispozici v roce 1970, a to zejména poté, co Intel 4004, první mikroprocesor, byl vyvinut společností. vznik prvních civilizací (Sumerové, Mezopotámie, Babylónie, Asýrie). Dovede je časově a místně zařadit. Popíše způsob života a přínos prvních civilizací - objev písma, vynálezy, základy vědních oborů, bydlení, umění a architektura. Charakterizuje význam starověkéh Čím Sumerové zdokonalovali setí obilí? Kterými vynálezy se obyvatelé Indie proslavili? Odpověď: číslicemi, objevili, že Země se otáčí kolem své osy a proč dochází k zatmění Měsíce. Co jsou to védy? Odpověď: nejstarší indické literární památky

PPT - Mezopotámie PowerPoint Presentation, free download

Sumerové a Babyloňané, sídlící na území Mezopotámie, používali základní zemědělská nářadí včetně pluhu. Z obilí se naučili vařit pivo a to se pak rozšířilo do okolních zemí. Při svých stavebních činnostech používali páky, kladky, nakloněnou rovinu a nový vynález: kolo Všechny tyto vynálezy byly postiženy velkým nepochopením současníků a potkal je osud jiných vynálezů. Přišly na svět příliš brzy a lidé nebyli na něco takové připraveni. Až v roce 1813 zkonstruoval Karel Friedrich von Drais tzv. draisinu, jak byl vanález nazýván, stal se opravdovým lidovým vozítkem Stát v Číně - kolem r. 1500 př.n.l. - Velká čínská zeď - před nájezdy nepřátel (220 př.n.l.) - 4800 km - čínské vynálezy: kompas, hedvábí, porcelán, papír Starověké Řecko Antika -vrchol dějin starověku → 1000 př.n.l. - 500 n.l. -období dějin Starověkého Řecka a Říma -Jižní část. a) Sumerové b) Akaďané c) Asyřané d) Babyloňané 3) Součástí starověkých sedmi divů světa nebyl (a/o): a) Rhodský kolos b) Mausoleum v Halikarnassu c) Visuté zahrady královny Semiramis d) brána bohyně Ištar v Babylonu 4) Stručné vyjadřování Sparťanů bylo nazváno podle území na poloostrově Peloponés, jež nese název Staří Sumerové, ale i Egypťané měli přeci rovněž své vládce, kteří si přáli zrovna tak, jako ti dnešní politici, psát své dějiny podle jejich představ a přání. Každý ze světových vůdců se chtěl vždy nezapomenutelně uvést do historie světa, jak svými nenapodobitelnými činy, tak i dokonalým systémem vládnutí Ve starověku předkřesťanském jsou v čase mezi r. 5000 až 500 př. Kr. západoasijští národové (Akkadové, Sumerové, Assyrové, Babylóňané, Foiničané, Indové a Pársové) a pak Egypťané původci znamenitých výkonů technických, od nichž se učili Řekové a Římané

 • Pilates vysledky cviceni.
 • Astronomický snímek dne.
 • Salsa basic steps.
 • Samolepky značky aut.
 • Eroze zvětrávání rozdíl.
 • Alza expert.
 • Testy literatura.
 • Nxp jobs.
 • Grimm wesen encyclopedia.
 • Mluvčí policie středočeského kraje.
 • Burda easy 2018.
 • Dior poison hypnotic.
 • Reklama na facebooku krok po kroku.
 • Krajkové noční košilky.
 • Zázraky přírody youtube.
 • Aby podpatky neklouzaly.
 • Nízkobílkovinná mouka.
 • Jak zaostřit zvětšenou fotku.
 • Cro magnon.
 • Městský úřad valašské klobouky občanské průkazy.
 • Tropea wikipedia.
 • Typy psychopatů.
 • Hořká sůl thuje.
 • Zeiss brýlové čočky.
 • Čeští krajináři 20. století.
 • Neural networks backpropagation explained.
 • Trvanlivost uzeného masa.
 • Nabidka dluhopisu.
 • Pixwords 1500.
 • Osobní certifikát zdarma.
 • Výlety zakynthos fischer.
 • Skvrny na plodech rajčat.
 • Čím zadělat drážky ve zdi.
 • Jaká pohádka se točila v lednici.
 • Ořechové laskonky recept.
 • Emile zola.
 • Knihy o jídle.
 • Slaný závin z listového těsta s mletým masem.
 • Hry pro předškoláky v místnosti.
 • Cyklistika trénink.
 • Jak se prenasi ebola.