Home

Dějiny etiky

Etika - WikiKnihovn

Dějiny etiky Etická moudrost se vytvářela v myšlení lidstva, filozofiích i náboženstvích v průběhu dějin. Znát tyto kořeny, z nichž dodnes čerpáme, ověřovat je zkušeností, klást nové otázky - to je úkolem etiky. [4, s. 126] Ve smyslu přemýšlení o tom, jací mají lidé být, existovala etika již v. Dějiny etiky Etika, jedna z nejvýznamnějších filosofických disciplín zabývajících se morálkou, se vyvíjí již dlouhá staletí. Její počátky můžeme pozorovat zejména v období etiky, ve kterém žilo hned několik významných osobností etiky, jejichž učení jsou studovány do dnes a zůstávají pro dějiny etiky zcela. Dějiny Etiky. Sokrates. To, co je běžné, nemusí být vždy správné; Etika je dle něj otázka po dobrém a spravedlivém; Chování- to, co se dělá; Jednání - to co udělám, souvisí se svědomím, moje pohnutky; Konflikt -to, co mám dělat vs to, co je správné Daimonion(svědomí) Nepřídáš se k většině, pokud páchá. Dějiny etiky - vybraní autoři Démokritos - zajímal se otázkou dobra, nejvyšším dobrem je dobrá mysl, největšího blaha člověk dosáhne, když má v duši klid - lidskou přirozeností je touha po štěstí, štěstí nalézá člověk v přátelství, lásce, moudrosti, střídmosti - člověk si má určovat přiměřené.

Dějiny etiky - široká nabídka knih - Megaknihy

Dějiny etiky. Etika u Demokrita a Míléťanů - demokraticky zaměřená Etika sofistů - rozvoj etiky, spor o morální pojmy a základní pravidla života obce Etika Sokratova - hlavním cílem dosažení blaženosti, mravní autorita vnitřní božský hla Etika (z řeckého ethos - mrav), nebo též teorie morálky je filozofická disciplína, která se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti.Etika zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy.Etika je disciplínou praktické filozofie.Etika se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje. Dějiny etiky Informační etika Dějiny IE Etická pravidla Porušování IE Prameny. Lingua latina Fotogalerie Zvěřinec Zpět: Informační etika. Etika je všeobecně vykládána hlavně jako teorie morálky, tedy jako nauka o správném jednání. Slouží k rozhodování mravních problémů. Na rozdíl od morálky se etika snaží.

Dějiny normativní etiky. V antické etice a její středověké teologické koncepci byl praktický princip a normativní řád zakotven v teorii hierarchicky odstupňovaného řádu bytí nadaného objektivními hodnotami Zajímavé knihy na téma dějiny etiky v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Etika a základní etické přístupy, dějiny etiky = filosofická disciplína, zkoumá zákonitosti lidského chování a jednání vznikla ze slova étos = místo bydlení, později to má význam zvyk, tradic

Etické přístupy a dějiny etiky - maturitní otázka ZSV

 1. Předkládaná publikace navazuje na učebnici Dějiny etických teorií I, vydanou poprvé v roce 2004. Postihuje vývoj etického myšlení od Kanta po pragmatismus. V centru pozornosti jsou nejvýznamnější osobnosti důležité pro vývoj etiky tohoto období
 2. Dějiny etiky a etikety - přednášky. Kategorie: Filozofie, Historie. Typ práce: Zápisky z přednášek. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Jedná se o zpracovaný komplet přednášek o etice a etiketě a jejího vývoje od antiky po současnost a hlavně využití ve veřejné správě
 3. PH0118 Dějiny etiky I Filozofická fakulta podzim 2017 Rozsah 2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk. Vyučující doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (přednášející) Garance prof. PhDr. Josef Krob, CSc. Katedra filozofie - Filozofická fakulta Kontaktní osoba: Hana Holmanová Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta Rozvrh Út.
 4. OV3BP_DE1 Dějiny etiky 1 Pedagogická fakulta jaro 2011 Rozsah 1/0/0. 1 kr. Ukončení: z. Vyučující PhDr. Milan Valach, Ph.D. (přednášející) Garance PhDr. Milan Valach, Ph.D. Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta Kontaktní osoba: Marie Baráčková Rozvrh Po 14:20-15:05 učebna 20 Předpoklad
 5. dějiny etiky Other term: etika - dějiny See also (g) etika Linking entry: history of ethics Conspect: 17 - Etika. Morální filozofie Collection kind: Subject terms file References (1) - Subject terms file (16) - Naučná literatura (3) - Skripta (2) - Elektronické zdroj
 6. Předkládaná publikace navazuje na učebnici Dějiny etických teorií I, vydanou poprvé v roce 2004. Postihuje vývoj etického myšlení od Kanta po pragmatismus. V centru pozornosti jsou nejvýznamnější osobnosti důležité pro vývoj etiky tohoto období. Vzhledem k převrat
 7. Historie kosmetiky. Počátky kosmetiky sahají až do pravěku. Lidé se natírali různými šťávami, rostlinnými výtažky nebo tukem, zejména proto, aby se chránily proti nepříznivým podmínkám, chladu a vlhku, nebo před hmyzem.Už tehdy se však objevovalo první malování na tělo barevnými linkami.. Časem se kosmetika stala uměním krásy

Portaro - Webový katalog knihovny. {{file.type}} {{file.size| bytes}} {{file.name} etika - (z řec. éthos = mrav, zvyklost) - fil. disciplína nebo učení o odpovědném jednání uvnitř lidského spolubytí. Za synonymum e. lze považovat v Čechách méně používaný název morální filozofie, který zavedl M. T. Cicero (philosophis moralis - z lat. mos, mores = mrav, mravy) a který v lat. antice a ve scholastické filozofii nahrazoval označení e. Etický kodex (Prohlášení k publikační etice a publikačním pochybením) Časopis Dějiny - teorie - kritika (History - Theory - Criticism) se zavazuje respektovat a kultivovat zásady dobré praxe ve vědeckém publikování. Řídí se přitom principy publikační etiky formulovanými komisí pro publikační etiku (Committee on Publication Ethics, COPE)

Etika Studijni-svet

Etika (přehled dějin etiky, vybraná témata praktické etiky) Etika a základní etické přístupy, dějiny etiky; Filosofie; Filosofie 19. a 20. století a její hlavní problémy; Filosofie 19.století; Filosofie 20.století; Filosofie I. (pojem filosofie, přehled dějin filosofie,základní období a myslitelé) Filosofie II 1 Místo a role filosofie a etiky v konceptu přípravy na povolání Cíle Cílem předmětu je, v kontextu evroé filosofické tradice, prohloubit schopnost orientovat se v základních filosofických tématech souþasnosti. Pozornost bude věnována právě pochopení základních východisek a přínosů hlavního proud Dějiny etiky. Dějiny etiky. V této sekci je 1 knížek. Řadit dle: Názvu | Ceny | Data Cena: do 200 Kč.

Dějiny etiky - základy společenských věd, online sešit

Skupina pro všechny studenty předmětu OV3BP_DE1 - Dějiny etiky 1. Nepřihlášen :: Přihlásit / registrovat . dog raincoat hcg diet drops hcg diet plan hcg diet plan biletul zilei computer gaming chairs best grinder best adjustable dumbbells . Materiály; Reference vyučujících. FILOSOFICKÁ ETIKA KFI/NFILE 4 kredity Zkouška (písemná + ústní dozkoušení) 1. Co je to etika? základní pojmy předmět etiky rozdělení etiky stručné dějiny etiky teorie a praxe mezilidské vztahy, morálka a etika Základní pojmy - etika, morálka Původně ethos (řec.) - způsob chování mos (lat.) - vůle (bohů, vládců) udělená člověku, tj. předpisy a zákony.

PPT - Vývoj etiky – vybrané inspirace PowerPoint

Etika - Wikipedi

Newsletter. Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky) 03 Dějiny pedagogiky. 24. února 2009. Přehled dějinného vývoje pedagogiky (antické ideály, středověk, rozvoj univerzit, scholastika, rytířská výchova, renesance a humanismus aj.). Základní charakteristika myšlení a díla J. A. Komenského. prosazoval svobodu a rovnost před zákonem. Napsal: Principy etiky, Výchova. Podobné jednotky. Úvod do profesní etiky : (monografie) / Hlavní autor: Gosiorovský, Ivan, 1946- Vydáno: (2008) Vybrané kapitoly z lékařské etiky. III, Kodexy lékařské etiky a jiná etická doporučení / Hlavní autor: Munzarová, Marta, 1941- Vydáno: (2000

Kategorie: Základy společenských věd Typ práce: Maturitní otázky Škola: Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25, Praha 8 Charakteristika: Práce obsahuje detailněji vypracovanou maturitní otázku z předmětu základy společenských věd na téma etika a globalizace Zrod lékařské etiky jako soustavně pěstovaného oboru i vyhlášení jejích základních principů bylo jedním z nejvýznamnějších mezníků v dějinách moderní medicíny. Praxe socialistického zdravotnictví , vesměs již poválečného, ukázala, že i takovou skutečnost lze ignorovat

dějiny etiky 1 etika . Autor . 1 Uhlíř, Antonín, 1882-1957 . Katalogy . 1 Hlavní katalog - vše . Žánr / Forma . 1 příručky . V souladu s platnými vládními opatřeními je knihovna uzavřena, a to do 3. listopadu včetně.. PH0219 Dějiny etiky II. FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra filozofie. Učitel: Radim Brázda; Kontakty. Kancelář e-learningu. Centrum informačních technologií. Islám a jeho svět: dějiny vzestupů a pádů Islám a jeho svět: dějiny vzestupů a pádů Miloš Mendel Pravděpodobně roku 570 n. l. se v Mekce, obchodnické oáze v srdci arabského pohoří Hidžáz, narodil Muhammad Ibn Abdulláh. Až do svých čtyřiceti let se ničím výjimeč-ným neproslavil

Informační etika - Sweb

Tento materiál vznikl v rámci projektu Moderní dějiny do škol, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Masarykův humanismus nevyzařuje pouze z etických úvah významného filozofa, sociologa, z čistých a odvážných názorů a rozhodnutí bystrého, tvůrčího politika, později ze zodpovědných. Dějiny starověku. Četba a interpretace pramenů - Řecko Dějiny Indie ve starověku Řecké reálie Úvod do metodologie studia dějin starověku Latina pro nelatináře I Filozofie. Antická kosmologie a kosmogonie: vybrané kapitoly Dějiny etiky I: vybrané kapitol Předkládaná publikace navazuje na učebnici Dějiny etických teorií I, vydanou poprvé v roce 2004. Postihuje vývoj etického myšlení od Kanta po pragmatismus. V centru pozornosti jsou nejvýznamnější osobnosti důležité pro vývoj etiky tohoto období. Vzhledem k převratu etického myšlení, který přinesl Kant, jsou u výkladu jeho etiky nejprve vysvětlena různá. Demokracie a její principy. 08.04.2020 13:59. Demokracie . označení politického zřízení městských států, které se nazývaly polis - původně. politické zřízení Athén - přímá demokracie Dějiny etiky I: vybrané kapitoly Filozofie a kosmologie: vybrané kapitoly Francouzština pro filozofy I Moderní kontinentální filozofie: vybrané kapitoly Novověká věda: vybrané kapitoly Úvod do meta-etiky Základy religionistiky 4. semest

Štátna vedecká knižnica v Košiciach - Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888, e-mail: svkk@svkk.sk Zobrazujem výsledky 1 - 14 z 14 pre vyhľadávanie 'dějiny etiky' Preskočiť na obsah Zabudol som hesl Dějiny. V roce 2009, Oxford University Press vydalo knihu Moral Machines: Teaching Robots Right from Wrong (Morální stroje: Učení robotů rozeznávat dobré od špatného), která je považována za první knihu, která zkoumá výzvy v sestrojování mravně uvědomělé umělé inteligence, vytvořením hluboké sondy do podstaty lidského rozhodování a etiky dějiny etik jeyn dějinami nahodilýc (tedyh mínění nikol poznání)i: růz­ ných myslitelů, tzn. jen ilustrac toho ja, k rozmanití ě lz problematice k e morálky přistupovat a ji řešit Jso? u dějin etiky y vůbe c dějinami etickéh Etika životního prostředí se zabývá vztahem člověka a mimolidského světa, který jej obklopuje. Jako samostatné odvětví etiky vznikla teprve nedávno, v polovině 20. století v reakci na globálně se zhoršující stav životního prostředí. Publikace je koncipována jako studijní texty nejenom pro posluchače České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty životního.

Etika - maturitní otázka ZSV (3) Společenské věd

Normativní etika - Wikipedi

Předkládaná publikace navazuje na učebnici Dějiny etických teorií I, vydanou poprvé v roce 2004. Postihuje vývoj etického myšlení od Kanta po pragmatismus. V centru pozornosti jsou nejvýznamnější osobnosti důležité pro vývoj etiky tohoto období. Vzhledem k převratu etického myšlení, který přines Dějiny konceptu lidských práv. Funkce státu vzhledem k lidským právům 7. Etika migrace - situace a klasifikace migrace, odůvodnění imigrační politiky, podněty pro Principy křesťanské sociální etiky v hospodářské etice. Základní linie křesťanské etiky hospodářství 11. Principy etiky podnikání 12. Etické.

Vidíme film zevnitř Jiná modernita: Braque, Beckman, Kokoschka, Balthus (978-80-87474-50-1) Kniha - autor František Mikš, 376 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Alternativní pohled na dějiny umění 20. století, vymykající se dosavadnímu obecně přijímanému kánonu Termíny zkoušek - přihlašování (verze: 188) Prohlížení do roku 2020/2021 zimn Dějiny etiky a filosofie. A 7. Antická filosofie a etika Presokratici. Sokrates, Platón, Aristotelés. Helenistická filosofie a etika. A 8. Středověká a renesanční filosofie a etika Patristika. Scholastika. Renesance. A 9 3. ústní zkouška z Aplikované etiky Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu

Koncepce etiky. Tradiční a moderní pojetí. Dějiny etiky. 3. Významné etické směry a osobnosti v historii. Etika v antice a středověku. 4. Novověká etika, soudobé etické směry. Proměny vztahu etiky a podnikání. Pozitivismus, existencialismus, materialismus. 5. Směry v etice: ekonomický pragmatismus, utilitarismus. Církevní dějiny v zrcadle času. a to z pohledu křesťanské etiky. Cyklem provází doc. Jindřich Šrajer, salesián Dona Bosca, který etiku přednáší na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Etika manželství a rodiny - 10. díl. 1.Etika jako filozofická disciplina, dějiny oboru. 2.Fundamentální etika, základní kategorie etiky. 3.Zdroje a obsah lidského jednání, pravidla správného jednání. 4.Přirozený, pozitivní a vloženy zákon jako zdroje norem mravnosti, svědomí. 5.Svobodný mravní čin, ctnost jako návyk v dobrém jednán

Dějiny - člověk je schopen mít vědomí dějin v celku (Karl Jaspers) a etiky Ordo amoris = řád lásky - než o něčem začneme přemýšlet, máme touhu (láska) láska je pro něj základní kosmický princip řád lásky - uspořádán hierarchicky - řád světa

Husitská teologická fakulta. Univerzita Karlova. Pacovská 350/4. P.O.BOX 56. 140 21 Praha 4. Telefon: +420 222 539 200 Otevírací doba fakulty: všední dny: 7:30-18:0 Nabízí českou verzi, titulkovací a trikové nástroje a umožňuje import jakýchkoliv materiálů uživatelem, včetně vlastních videí, komentářů, hudby či obrázků. Pomocí střižny je se studenty možno probírat otázky etiky střihu a manipulace v audiovizuálním médiu Alza Media - přes 11 000 elektronických knih, 1 500 audioknih, 1000 filmů, 1,5 milionu mp3 skladeb, 1 100 PC her, 400 program Dějiny sexuality aneb pozdní Foucault. Tomáš Hejduk. DĚJINY SEXUALITY ANEB POZDNÍ FOUCAULT Michel FoucaultDějiny sexuality, II, III, Praha (Hermann & synové) 2003, 326 a 338 str.. Poslední vydané Foucaultovo dílo nazvané Dějiny sexuality, II, III, vychází v Čechách s dvacetiletým zpožděním, což ho sice zbavuje aureoly novosti, ale také umožňuje kritičtější pohled v.

Základy filosofie, etiky : základy společenských věd : pro střední školy / Uloženo v: Podrobná bibliografie; Hlavní autoři: Adamová, Lenka, 1951-(Autor. Pan Vondruška a neexistují­cí dějiny MF DNES - 2020-04-25 - Názory - Jaroslav Miller rektor Univerzity Palackého v Olomouci Pan Vlastimil Vondruška ve svém článku Až se lidstvo začne zdravě bát(MF DNES, 18. 4.) obdařil český národ úvahou o tom, jak vybřednout ze současné mizérie a kdo za ni může hodnot a hodnocení), antropologie (filozofie člověka) a etiky. Dále navazuje na Filozofii 2. díl - Aplikovaná (mezní) část systematické filozofie. Filozofie 2. díl obsahuje: a) filozofii myšlení, jednání, přírody, Dějiny filozofie == Samostatný obor (disciplína) filozofie, který se ustanovil na konc Kupte knihu Úvod do etiky od Ján Vajda na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25

OV2BP_DE2 - Dějiny etiky 2; OV2BP_DF2 - Dějiny filozofie 2; OV2BP_DK - Dějiny kultury; OV2BP_DPT1 - Dějiny politických teorií 1; TE2BP_DPV - Dopravní výchova na ZŠ. Dějiny etiky; Dějiny etiky 1; Dějiny filozofie 2 (OV2RC_DF2, OVp008) Dějiny filozofie 4; Dějiny kultury (ZS1BK_OVDK, ZS1BP_OVDK) Dějiny politických teorií 2; Didaktika 2 (OV3DC_DOV2, OVc009) Didaktika finančního vzdělávání (OV2RC_DFV, OVp121

Etika a základní etické přístupy, dějiny etiky - Materiály

Základy moderní lékařské etiky - ApokryfHerci prostě hrajíModerní-Dějiny

Dějiny skalpován í. Dějiny skalpování Kniha osvětluje významy skalpování v původním prostředí, ale všímá si i dnešní etiky vystavování těchto artefaktů. Od roku 1906, kdy Georg Friederici vydal disertaci na toto téma, jde o světově nejucelenější práci.. Kurz jógové filozofie a etiky Číslo kurzu: 630106 Kontaktní osoba: Mgr. Eva Mokrejšová, Ing. Lada Rokosová E-mail: eva.mokrejsova@ff.cuni.cz , ceska.akademie.jogy@seznam.cz Telefon: +420 221 619 306, 731 603 363 Termín konání: 10 října 2014 - červen 201 Michal Opatrný, vedoucí Katedry etiky, psychologie a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se v rozhovoru pro ResearchJobs.cz rozpovídal o aplikovaném výzkumu v oblasti sociálních a humanitních věd. Jaké vidí nedostatky v podpoře aplikovaného výzkumu v.. 3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 81 Dějiny lásky: nová americká próza je rodinná záležitost. Svařila ji a zamíchala tak, že se její Dějiny lásky (2005) octly na výšinách, o kterých sní každý debutant, a spolu s Jonathanem Safranem Foerem se zařadila mezi nejvýraznější třicátníky, jejichž premiérami naši zdatnější nakladatelé komentují.

 • Zázvorový zábal na břicho.
 • Živnost daně.
 • Tyden 33 2019.
 • Ftp ct1.
 • Jak snížit tření.
 • Profil u 200 ferona.
 • Monster truck trutnov.
 • Alkalické baterie typy.
 • Jak naucit dite chodit v noci na zachod.
 • Odstřeďování definice.
 • Frankies burger praha.
 • Velká neděle.
 • Venus puzzle.
 • Barvení vlasů technologický postup.
 • Jak často venčit půlroční štěně.
 • Decathlon sledování objednávky.
 • Hokejová helma junior.
 • Eminem nové album 2017.
 • Výroba letadel kunovice.
 • Pedagogická způsobilost.
 • Pohankové vločky použití.
 • Pstruh duhový velikost.
 • Jak zjistit celkový počet vyfocených snímků olympus.
 • Cucák synonymum.
 • Cena ražené studny.
 • Dlaždice click systém.
 • Osudy dobrého vojáka švejka mluvené slovo.
 • Kouzlo na vlkodlaka.
 • Kocka predator.
 • Zdravotnická halena bílá.
 • Nette captcha.
 • Fleabag edna.
 • Gerard deulofeu.
 • Kokořín sochy.
 • T25 alpha.
 • Ustalena mira krizovka.
 • Struktura vody.
 • Gant wiki.
 • Čajové třené růžičky.
 • Orange řeka.
 • Rekonstrukce domu firmy.