Home

Zlomky smíšená čísla procvičování

Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Zlomky - Procvičování zlomků: obrázky, názorná cvičení, hry. Všechna důležitá témata: poznávání zlomků, krácení, sčítání zlomků, smíšená čísla, vztahy s desetinnými čísly a procenty, rovnice se zlomky a mnoho dalšího Cvičení: Porovnej zlomky a smíšená čísla. Toto je aktuálně vybraná položka. Další lekce. Sčítání a odčítání smíšených čísel s rozdílnými jmenovateli. Porovnání nepravých zlomků a smíšených čísel. Naším posláním je poskytovat bezplatné a prvotřídní vzdělávání komukoli a kdekoli

1.3. Nepravé zlomky a smíšená čísla zlomků - procvičování 1. Vyjádři danou část obrázku zlomkem - smíšeným číslem: 2. Převeď nepravé zlomky na smíšená čísla V pěti koláčích je deset polovin, když přičteme jednu polovinu, tak máme výsledek jedenáct polovin. Nebo jinak 2 x 5 + 1 = 11 a poloviny zůstávají Smíšená čísla se dají převést na čísté zlomky a to tak, že celé číslo si představíme jako zlomek c/1 a rozšíříme ho jmenovatelem zlomku. Potom ho sečteme s tímto zlomkem. Vznikne nám tedy zlomek, kde čitatel je větší než jmenovatel. Takovýmto zlomkům říkáme nepravé zlomky Zlomky - krácení, rozšiřování, základní tvar zlomku, převádění nepravých zlomků na smíšená čísla a naopak na jedničku 1. Co je to krácení a rozšiřování zlomků? 2. Kdy je zlomek v základním tvaru? Jak převedeme smíšené číslo na nepravý zlomek (čitatel má větší než jmenovatel)? 3

Matematika. Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Tematicky. Výsledky zapište jako desetinné číslo a do sešitu i jako zlomky. Najděte 4 Najděte alespon jeden zlomek ležící mezi zlomky 3/7 a 4/7, a najděte alespon jeden zlomek ležící mezi zlomky 3/2 a 5/3; Smíšená čísla Přepište smíšená čísla tak, aby zlomky měly stejný jmenovatel: 5 1/5 - 2 2/3; Zlomky

Zlomky a smíšená čísla - úvodní hodina, seznámení se smíšenými čísly, převody zlomků na smíšená čísla, smíšená čísla na zlomky, procvičování. Klíčová slova: zlomky, smíšená čísla: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategori 7. ročník -2. Racionální čísla 4 Krátit zlomek znamená dělit čitatele a jmenovatele stejným číslem, které je různé od nuly. Zlomek krátíme tak, ţe jeho čitatel i jmenovatel dělíme týmţ číslem různým od nuly. Jestliţe čísla a, b jsou dělitelná číslem m a zároveň je b 0, m 0, pak platí b Smíšená čísla. 09.10.2012 10:52. Teorie k vytištění zde, prezentace ke stažení zde. Převod smíšených čísel na zlomky zde, test 1 zde , Převod zlomků na smíšená čísla zde, Porovnávání se smíšenými čísly test zde. Příklad: Zapište smíšené číslo ve tvaru zlomku Zlomky. Hry: Motorky 1, létající talíře - najděte stejný zlomek, multiplayer. Motorky 2 - rozšiřování a krácení zlomků, multiplayer. Motorky 3 - porovnávání zlomků, multiplayer. Delfíni - vyberte největší zlomek. Příklady na procvičování: Zlomky na desetinná čísla - dokážete některé převést z hlavy?. Zlomky na procenta. Zlomky na smíšená čísla

Seznam cvičen

 1. desetinné zlomky - složitější - online cvičení Číselná osa včetně záporných čísel - umíme matiku Násobení a dělení 10, 100, 1000 - Online cvičen
 2. Převádění smíšených zlomků do základního tvaru - příklady. 20 řešených příkladů na převádění smíšených zlomků do základního tvar
 3. Smíšená čísla, převod zlomku na smíšené číslo, zlomky, matematika převod smíšeného čísla na zlome

Porovnej zlomky a smíšená čísla K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek. Kvíz 4. Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 500 bodů mistrovství. Začít kvíz. Sčítání a odčítání zlomků s rozdílnými jmenovateli. Nauč se Žáci například zlomky modelují, převádí na smíšená čísla, porovnávají, rozšiřují a krátí, sčítají nebo násobí. Sada pomáhá pochopit základní principy, které pak usnadní přechod k obecným postupům při počítání se zlomky. Karet je 5 typů, barevně odlišených. Každý typ karet s úlohami má dvě varianty Smíšená čísla a procvičování zlomků; 7.9.2020. Smíšená čísla - sčítání, odčítání, násobení, dělení viz cvičení v příloze za a)-h) Procvičování číselných výrazů se zlomky viz cvičení v příloze 1) až 3) Pokračování v dalších cvičeních v následující vyučovací hodině :-) Příloh

Zlomky - Procvičování online - Umíme matik

Je pro vás matematika španělskou vesnicí? Nekamarádíte se s pojmy jako smíšená čísla a složené zlomky? Ztrácíte se ve světě čísel? Čitatele a jmenovatele vám hlava nebere? Nevzdávejte to! V dalším svazku Desetiminutovek najdete 88 minitestů v logickém a přehledném pořadí Sčítání zlomků už bývá mírně komplikovanější. Zlomky totiž můžeme sčítat pouze v případě, že ony zlomky mají stejný základ, tedy stejného jmenovatele. Pokud zlomky nemají stejného jmenovatele, musíme je na stejného jmenovatele převést Na základě rozhodnutí MŠMT a MZČR se pravděpodobně vrátí 30.11. 2020 na 1. stupeň žáci 3. až 5. ročníku, na 2. stupeň žáci 9. tříd a část zbývajících tříd.. 1. stupeň by tedy měl od pondělí 30. 11. 2020 začít fungovat v plném rozsahu.. Provoz 2. stupně bude v omezeném provozu.. Od 30.11. do 4.12 Test pro žáky 7. ročníku na téma zlomky - smíšená čísla - desetinná čísla. Součástí jsou dvě alternativy včetně vypracovaného řešení a návrhu hodnocení

Trénování a procvičování matematických úloh pro děti na základních školách. Úlohy z matematiky. pro děti na základních školách. Ahoj! Já jsem Matěj. s neposedy 3 úrovně Trojúhelníky s neposedy 4 úrovně Trojúhelníky s podmínkou 3 úrovně Rozděl na tři čísla 1 Rozděl na tři čísla 2 Hadi + Hadi * Hadi s. Dále procvičování na onlinecvičení, příští týden bude prověrka. Desetinné zlomky. Krácení zlomků (mimo Krácení (A)). Pátek 20.11.2020. Online hodina matematiky v Teams od 9 hodin. Připojte se přes kanál MATEMATIKA, páteční schůzka. Smíšená čísla Dumy.cz - sdílejme společně. Ideální doba pro DVPP pro Šablony II Teď před koncem školního roku je ta správná doba pro zajištění DVPP ITveSkole.cz pro projekt Šablony II.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Zlomky - zlomky a smíšená čísla. Výklad a procvičení učiva. Stupeň: Základní 2. stupe SMART Online a MS Teams: Gamifikace - zábavné procvičování; 04.11. 2020. SMART Online a MS Teams: Individuální procvičování.

Pracovní listy na procvičení zlomků. Zlomky 1 - procvičení krácení a rozšiřování zlomků, zlomek a desetinné číslo, porovnávání zlomků. Zlomky 2 - procvičení sčítání a odčítání zlomků, smíšených čísel. Zlomky 3 - procvičení násobení a dělení zlomků Smíšená čísla Přepište smíšená čísla tak, aby zlomky měly stejný jmenovatel: 5 1/5 - 2 2/3; Zlomky 5 V hale je 28 dívek. 5/7 všech dětí tvoří chlapci. Kolik je dětí dohromady a kolik je chlapců? Úloha 4 Úloha se zlomky: V bazénu je 8 drah, ale jednu čtvrtinu z nich mají potápěči Pro starší ročníky se dozvíte vztah mezi zlomkem a desetinným číslem,ale také rozšiřování a krácení zlomků, porovnávání, smíšená čísla, složené zlomky Úlohy- stejný obsah jako v učení, ale určený k procvičování. Velmi dobré opět spojení zápis + grafické znázornění Zlomky - smíšená čísla zlomky-a-smisena-cisla Fořtová Aranka fortova-aranka Matematika matematika activucitel.cz 10.05. 2013-05-10 12:07:37 Zlomky - smíšená čísla Předváděcí sešit představuje soubor možností procvičení užití zlomků - smíšená čísla Zlomky - Procvičování online - Umíme matiku. Smíšená čísla. Pokud je jmenovatel větší než čitatel (zlomek je menší než jedna) označuje se zlomek jako pravý. Nepravé zlomky (tedy ty, které jsou větší jak jedna) můžeme zapsat pomocí smíšeného čísla.Smíšené číslo vzorec je zápis součtu vzorec, kde vzorec je.

Zlomky a desetinná čísla - Vysvětlení látky. Každé desetinné číslo se dá zapsat jako zlomek. 9. 17. 789. 75. 0,9 = 0,17 = 0,789 = 6,75 = 6: 10. 100. 1000. 100. Zlomek můžeme zapsat jako podíl čitatele a jmenovatele. Zlomek tedy převedeme na desetinné číslo tak, že dělíme čitatele jmenovatelem. 3. 5. 9 = 3 : 4 = 0,75 = 5. Smíšená čísla 2 a složené zlomky. Smíšená čísla. Smíšená čísla. Dělení zlomků PROCVIČOVÁNÍ JÍDELNÍČEK KE STAŽENÍ. Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách Počet stran: 64. Formát: A5. Vazba: sešitová *Zlomek jako část celku *Porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem *Porovnávání zlomků s různým jmenovatelem *Sčítání zlomků *Smíšená čísla *Výpočet zlomku z čísla *Výpočet celku z části *Desetinné zlomky *Desetinná čísla *Porovnání desetinných čísel *Zaokrouhlování desetinných čísel *Sčítání a.

Porovnej zlomky a smíšená čísla (procvičovat) Khan Academ

 1. V úterý a ve středu si nejprve online procvičuj převody zlomků na smíšená čísla a naopak. Procvičuj tak dlouho, dokud ti to opravdu dobře nepůjde! Procvičování např. zde: Smíšená čísla 1 Smíšená čísla 2 Smíšená čísla 3. Vypracuj cvičení z učebnice 81/8, 83/9 a 83/10. Svou práci mi pošli do středy do 18:00.
 2. Příprava na zlomky, smíšená čísla. Pracovní list 1. Pracovní list 2. Pracovní list 3. Pracovní list 4. Smíšená čísla. 2. 11. 2020. Matematika - řešení. Smíšená čísla. Rozšiřování a krácení zlomků - úvod. Rozšiřování a krácení zlomků - pracovní list. Rozšířování a krácení zlomků - procvičování
 3. Příklad bude vytisknut jak byl zobrazen před stiskem tlačítka TISKNOUT.Řešení a výsledky budou vytisknuty, pokud byly zobrazeny, nezobrazené řešení a výsledky se tisknout nebudou
 4. http://www.sadlier-oxford.com/math/practice/gr3/gr3ch12/PR0312.htm - sčítání zlomků se stejným jmenovatelem - potom krácen
Zlomky, procenta, desetinná čísla – Procvičování online

Známky nevypovídají o kvalitě žáka. Albert Einstein. Úvodní stránka > Matematika - 5.ročník. Matematika 5.ročník Metoda prof. Hejného Opakování z předchozích ročník Test pro žáky 7. ročníku na téma zlomky - smíšená čísla - desetinná čísla. Součástí jsou dvě alternativy včetně vypracovaného řešení a návrhu hodnocení. Očekávaný výstup: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu Smíšená čísla - zlomky.doc MUŽÍKOVÁ, Kamila. Smíšená. Celá čísla - procvičování - některé úlohy nutná jednoduchá registrace: Celá čísla - sčítání a odčítání - test (Sk) Celá čísla, zlomky, počítání s mocninami a odmocninami - hypertextová učebnice: IQ test - idnes Zlomky - převod zlomků na smíšená čísla online (Aj) Zlomky - rozšiřování a krácení. smíšená čísla 2; smíšená čísla 3; smíšená čísla 4; zlomek a desetinné číslo 1; zlomek a desetinné číslo 2; porovnávání zlomků 1; porovnávání zlomků 2; sčítání zlomků; odčítání zlomků; hra - sčítání a odčítání zlomků; násobení zlomků; dělení zlomků; složené zlomky - procvičování s.

Sep 4, 2016 - Zlomky a smíšená čísla Vhodné pro děti od 7 let Soubor obsahuje 16 různých karet. * Znázorňujeme zlomky - přiřazování rovinných modelů zlomku matematika 7.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument Smíšená čísla (Smíšené zlomky) - procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů. Barevné sudoku Kulička Ploty Rozbitá kalkulačka Rozdělovačka Rušná hodinka Skákačka Sokoban Kalkulačka online. Zde je simulace jednoduché kapesní kalkulačky s využitím nejběžnějších operací pro základní každodenní. Smíšená čísla - vyzkoušeli jsme si pár převodů zlomků na smíšená čísla a obráceně - úlohy z učebnice 1: 27/1 a 28/10 + *26/14, 15 a 27/19 - teorie: strana 26. 2.-6.11.2020 Prezentace - zlomky a přirozená čísla, násobení (605.11 kB) Abych si ověřila, že opravdu všemu rozumíte, připravila jsem si pro vás pracovní.

Do textboxů zadejte tvar příkladu, který chcete vypočítat a zmáčkněte OK Zlomky - Procvičování zlomků: obrázky, názorná cvičení, hry. Všechna důležitá témata: poznávání zlomků, krácení, sčítání zlomků, smíšená čísla, vztahy s desetinnými čísly a Pokud chceme zlomek převést do základního tvaru. - převedeme všechny smíšená čísla na zlomky a pak postupujeme jako v bodě 1a. Příklad: 23 4 + 3 2 5 = 11 4 + 17 5 = 55+68 20 = 123 20 = 6 3 20 (po úpravě na společného jmenovatele můžeme psát zlomky na společnou zlomkovou čáru) 2

Smíšená čísla skolaposkole

 1. Smíšená čísla - sčítání a odčítání 25.11.2020. Ahoj sedmáci, dnes se naučíte sčítat a odčítat smíšená čísla. Kdo zvládl sčítání a odčítání obyčejných zlomků a převádění smíšených čísel na zlomky a opačně, nemůže mít s touto látkou problém
 2. - nepravé zlomky. Smíšená čísla Zlomek zapsaný ve tvaru celého čísla a pravého zlomku nazýváme smíšeným. Například, 3. 3 / 5, 2. 7 / 15, 1. 20 / 21 - smíšená čísla. Smíšené číslo můžeme také zapsat jedním zlomkem. Neboť celé číslo můžeme vždy zapsat ve tvaru zlomku s jakýmkoliv jmenovatelem, například.
 3. - v první video výuce si vysvětlíme práci na tento týden a zadáme si i práci na celý týden. Vysvětlíme si, co jsou smíšená čísla a jak souvisí se zlomky. Zároveň se budeme vracet k procvičování sčítání a odčítání zlomků. TEST na Teams: ve čtvrtek vás čeká test na sčítání a odčítání zlomků
 4. Jediným kliknutím tak například můžete zlomek zjednodušit, převést na desetinná čísla.. 2. Desetinné zlomky. 3. Porovnávání zlomků. 4. Zlomky - rovnost, rozšiřování, krácení. 5. Pravé a nepravé zlomky, smíšená čísla. 6. Sčítání a odčítání zlomků Porovnávání zlomků s různými jmenovateli

Kalkulačka pro zlomky provádí základní operace se zlomky: sčítání zlomků, odčítání zlomků, násobení zlomků a dělení zlomků. Operace lze kombinovat. Kalkulačka se zlomky vypočítavá příklady se dvěma a třemi zlomky. Do příkladu je možne zadávat zlomky, smíšená a celá čísla. Historie výpočtů V těchto krabičkách naleznete vše, co můžete využít při procvičování vybraných témat (celá čísla, desetinná čísla, zlomky, procenta... číst celé 17.04.2017 Loto - smíšená čísla . 1 800 K 1. ZLOMKY I.: Zde naleznete základní učivo o zlomcích, rozšiřování, krácení a porovnávání zlomků, zlomky desetinné i čísla smíšená. Příklady na procvičování učiva o zlomkách naleznete například na webové stránce www.zdenek-bures-matematika.cz

Dalším číselným oborem jsou racionální čísla, která si můžeme představit jako zlomky ve tvaru \(\frac ab\).Je lehké vidět, že přirozená čísla i celá čísla jsou součástí racionálních čísel - stačí k libovolnému číslu do jmenovatele zapsat číslo 1 Smíšená čísla - malý nadpis - opíšeš si rámeček str. 26 a zvýrazníš - společně skype; samostatná práce cvičení 14, 15, E, 16, 17/ 26, 27; zkus si test - Zlomky des. čísla ; Po společné části se s vámi budu jednotlivě na skype spojovat a zadávat úlohy k odeslání, UMAF. 18.11.2020 Zlomky, desetinná čísla a. Teorie k vytištění zde, prezentace ke stažení zde Převod smíšených čísel na zlomky zde, test 1 zde , Převod zlomků na smíšená čísla zde, Porovnávání se smíšenými čísly test zde Příklad: Zapište smíšené číslo ve tvaru zlomku: Smíšená čísla

PROCVIČOVÁNÍ JÍDELNÍČEK KE STAŽENÍ ODKAZY . Školní aktivity. Snažíme se, aby naše škola byla moderně vybavena učebními pomůckami a aby její prostředí bylo estetické. Podívejte se do naší fotogalerie a projděte si virtuální prohlídku školy. Sledujte také veškeré aktivity školy na této záložce Urči, kterými z čísel 2, 3, 4 jsou dělitelná čísla: 23 080, 6 748, 780 062, 1 245, 71 211, 1 020 129; Urči, kterými z čísel 5, 9 jsou dělitelná čísla: 270 000, 482 410, 79 245, 4 923, 9 214 501, 1 30 Jednotky hmotnosti Závislosti Přirozená čísla a nula Římské číslice Opakování a procvičování Zlomky Výpočet zlomku z čísla Smíšená čísla Desetinné zlomky Nestandartní úlohy Desetinná čísla Porovnávání desetinných čísel Zaokrouhlování desetinných čísel Obsah čtverce a obdélníku Převody jednotek obsahuAplikační úlohy Vyzkoušejte se Zlomky. Zlomky - Nastavení proměnných; Zlomky - Základní termíny; Rozšiřování zlomků - Vysvětlení látky; Krácení zlomků - Vysvětlení látky; Smíšená čísla - Vysvětlení látky; Porovnávání zlomků - Vysvětlení látky; Sčítání zlomků - Vysvětlení látky ; Odčítání zlomků - Vysvětlení látk Matematika 4. ročník - učebnice - 195 x 260, brožovaná . Obsah učebnice: Opakování Dopisy z prázdnin Opakování základních vztahů Zákonitosti a vztahy Rovnice Násobení a dělení Rovinné útvary Zápis části zlomku Dělení jednomístným číslem Celá čísla Rovnice II Geometrie I Práce s daty Zlomky II Písemná práce Souřadnice, vztahy a závislosti Velká čísla.

Sun Čtení - Veselé procvičování - neuveden . V této řadě procvičování si procvičíš psaní, čísla, sčítání a čtení.Všechny psací úkoly jsou psány českým klasickým písankovým písmem. Úkoly jsou zábavné, ale hodně se i naučíš Zlomky 2 - Zlomky a smíšená čísla . 233 Kč 203 Kč bez DPH 233 Kč 203 Kč bez DPH Skladem ks. Přidat do košíku 1 hodnocení Obvod a obsah . 233 Kč 203 Kč bez DPH 233 Kč 203 Kč bez. Matematika pro 5. ročník základní školy (3. díl) - Potůčková Jana - Jednotky hmotnosti Závislosti Přirozená čísla a nula Římské číslice Opakování a procvičování Zlomky Výpočet zlomku z čísla Smíšená čísla Desetinné zlomky Nestandartní úlohy Desetinn Logico Piccolo - Matematika - Zlomky 2, Zlomky a smíšená čísla. Logico Piccolo - Začínáme počítat - Čísla do 100, Zacházení s čísly, část 1. K práci s kartami je potřeba mít zakoupený rámeček. K procvičování a prohloubení učiva žákům dobře

Zlomky - jednoduše vysvětleny Doučování Matematika Dr

Jednotky hmotnosti Závislosti Přirozená čísla a nula Římské číslice Opakování a procvičování Zlomky Výpočet zlomku z čísla Smíšená čísla Desetinné zlomky Nestandartní úlohy Desetinná čísla Porovnávání desetinných čísel Zaokrouhlování. Jednotky hmotnosti Závislosti Přirozená čísla a nula Římské číslice Opakování a procvičování Zlomky Výpočet zlomku z čísla Smíšená čísla Desetinné zlomky Nestandartní úlohy Desetinná čísla Porovnávání desetinných čísel Zaokrouhlování desetinných čísel Obsah čtverce a obdélníku Převody jednotek obsahuAplikační úlohy Vyzkoušejte se Historie v.

On-line cvičen

Sčítání a odčítání zlomků - příklady. 20 řešených příkladů na sčítání a odčítání zlomků. Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny Zlomky snadno a rychle pro 1. stupeň Porovnávání zlomků; Smíšená čísla; Výpočet zlomku z čísla; Výpočet celku z části; Porovnávání zlomků s různým jmenovatele; Příklady k procvičování; Klíč. do tabulky doplň za x postupně čísla ¼, ½, 1, 2, 4. y dopočítej podle rovnice. dané dvojice x,y zanes do grafu - měřítko zvol 1 cm. body spoj od ruky do tvaru hyperboly - vypracuj do PS - 30/8. do tabulky doplň za x postupně čísla ½, 1, 2, 5 (pokud chceš zvol více hodnot) y dopočítej podle rovnic

Při práci budeme používat různé interaktivní modely zlomků. Zlomky budeme porovnávat, budeme zjišťovat, které zlomky se sobě rovnají. Hodně nám při našem objevování pomůže zlomková zeď. Podíváme se na zlomky větší než 1 a naučíme se je zapisovat jako smíšená čísla. Vyzkoušíme si, jak přesně rýsujeme. Procvičování násobení, dělení PL - opakování učiva - dělení se zbytkem, písemné dělení dvojciferným dělitelem, zlomky, sčítání desetinných čísel, tajenka Převeď smíšená čísla na zlomky: = 5 = 1 = 3 = 7 = 6) Převeď zlomky na smíšená čísla:. Zlomky snadno a rychle PS A4 1.stupeň + klíč - Obsah: * Zlomek jako část celku * Porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem * Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem * Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem * Porovnávání zlomků * Smíšená čísla * Výp Zlomky - Procvičování zlomků: obrázky, názorná cvičení, hry. Všechna důležitá témata: poznávání zlomků, krácení, sčítání zlomků, smíšená čísla, vztahy s desetinnými čísly a procenty, rovnice se.. Zlomky patří mezi nejdůležitější věci, které se ve škole učí, protože je člověk (ikdyž někdy.

Loto - smíšená čísla Sada obsahuje 32 plastových kartiček (velikost 2cm x 3cm) se zlomky, 4 barevné zalaminované karty (na každé zalaminované kartě je 8 smíšených čísel) a zalaminované kartičky ke kontrole. Před začátkem děti otočí plastové kartičky bílou stranou nahoru Zlomky - Procvičování zlomků: obrázky, názorná cvičení, hry. Všechna důležitá témata: poznávání zlomků, krácení, sčítání zlomků, smíšená čísla, vztahy s desetinnými čísly a procenty.. Jedná se o zlomek, který má ve jmenovateli a čitateli opět zlomky Zlomky a smíšená čísla Vhodné pro děti od 7 let Desetinná čísla kolem nás - přiřazování údajů vyjádřených desetinným číslem k obrázkům Čteme desetinná Internetová školička - procvičování učiva 1. stupně ZŠ. Škola Cousins

Učebnice str. 59 - Zlomky (Smíšená čísla sčítání a odčítání smíšených čísel) (www.matýskova-matematika.cz) - zhlédnout video. Učebnice str. 59 na papír cv. 1 - 5 PS str. 43, cv. 1 - 3; Vložený pracovní list v komunikačním portálu MS Teams: M4 - opakování, početní operace, jednotky Zopakujete si základní početní operace se zlomky, převod desetinných čísel na zlomky a objevují se tam i zlomky složené a smíšená čísla. Tak neváhejte a zopakujte si s námi zlomky. Kurz je součástí souhrnného kurzu Přijímací zkoušky komplet nebo si ho můžete za zavádějící cenu cenu koupit zde

Zlomkový kalkuláto

DUMY.CZ Materiál Zlomky a smíšená čísla

 1. Zlomky. Poměr a měřítko. Lineární rovnice s jednou neznámou. 1) Řešte v rovnice a proveďte zkoušk Zlomky - Procvičování zlomků: obrázky, názorná cvičení, hry. Všechna důležitá témata: poznávání zlomků, krácení, sčítání zlomků, smíšená čísla, vztahy s desetinnými čísly a procenty, rovnice se zlomky a.
 2. Středoškolská matematika - Číselné obory 16 - Smíšená čísla Středoškolská matematika - Číselné obory 17 - Procvičování racionálních čísel Středoškolská matematika - Číselné obory 18 - Reálná a iracionální čísla
 3. Pro 7. a vyšší ročníky: -3/4; 15/-300; -5/-25; Pochopitelně sem patří i čísla smíšená: 5 1/2. DESETINNÁ ČÍSLA. Zlomek, který obsahuje celá čísla lze dělením vyjádřit jako desetinné číslo, proto desetinná čísla patří do racionálních. 1/2 = 0,5 1/3 = 0,333..
 4. Dokončete, co jste nestihli, vraťte se k tomu, kde jste váhali nebo si nebyli jistí. Poznamenejte si, co si myslíte, že bude potřeba v září projít, k čemu se vrátit. Pečlivě si schovejte sešit alespoň do toho září, abyste se mohli alespoň na začátku do sešitu podívat
 5. Téma: Zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla Středa - (samostatně): cv. 1, 2, 3 str.55 - pracovní sešit 1. díl + možnost procvičování na: Desetinné zlomky.
 6. Zlomky Materiál je určen k procvičování krácení a rozšiřování zlomků, převodů zlomků na smíšená čísla a obráceně., Stupeň: Základní 2. stupe
 7. Tel.: 281 933 107 (sborovna I. stupně) Tel.: 281 930 136 (kancelář školy) Tel.: 281 933 106 Tel.: 775 337 012 (ředitelna) ilonabradacova@seznam.c

Smíšená čísla :: Výuka matematiky a angličtin

Zlomky :: MATEMATIK

Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace Strachotice 71, 671 29 Strachotice tel: 515 235 529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com Vyrobil WeDeComWeDeCo Zlomky, desetinná čísla, smíšená čísla do školního sešitu si napiš nadpis Desetinné zlomky a opiš si rámeček ze str. 24 v učebnici učebnice - str. 23/cv. 3; str. 24/cv. 5 a 6 - do PS netištěnéh 25.-30.11.2020 Sčítání zlomků: 24.11.2020 Smíšená čísla: 23.11.2020 Porovnávání zlomků: 20.11.2020 Společný jmenovatel: 16. a 18.11.2020 Krácení zlomk Zlomky - porovnávání zlomků, smíšená čísla, znázornění zlomku na číselné ose. po- online hodina v Teams. Pomůcky: učebnice, sešit, pravítko. Zlomky - procvičování probraného učiva. st - učebnice. Zadání příkladů k procvičování bude zadáno v Bakalářích. Zlomky - sčítání a odčítání zlomk Napiš do sešitu procvičování - uč. str. 159 cv. 3,4 + zelený PS - str. 49 cv. 1, 2, str. 50 cv. 4. MATEMATIKA - PL 13 - Matematika a její aplikace - slovní úloha. ZLOMKY - procvičování ZLOMKY - SMÍŠENÁ ČÍSLA - prezentace, vide

Video: 5. ročník - Procvičován

Převádění smíšených zlomků do základního tvaru - příklady

Zlomky - Smíšená čísla - příklady - YouTub

Orientační obsah:3. díl Jednotky hmotnosti Závislosti Přirozená čísla a nula Římské číslice Opakování a procvičování Zlomky Výpočet zlomku z čísla Smíšená čísla Desetinné zlomky Nestandartní úlohy Desetinná čísla Porovnávání desetinných čísel Zaokrouhlování desetinných čísel Obsah čtverce a. Obsah: Začíná školní rok Opakování Rovnice Násobení a dělení Rovinné útvary Kmenové zlomky Dělení jednomístným číslem Celá čísla Rovnice Geometrie Opakování Matematika 4 (1. díl) - Milan Hejný, Dari..

Zlomky Aritmetika Matematika Khan Academ

 1. Veřejně přístupná databáze výstupů projektů a projektových výstupů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnos
 2. Pracovní list - celá, racionální čísla.doc (23 kB) Násobení,dělení celých čísel, posloupnost početních výkonů celá čísla2 .doc (22,5 kB) celá čísla.doc (27 kB) Sčítání, odčítání celých čísel. sčítání, odčítání celých čísel.doc (20 kB) Složené zlomky. složené zlomky.doc (20,5 k
 3. Zlomky - Kviri
 4. Matematika pro studenty A
 5. Smíšená čísla - sčítání a odčítání - Školáci
 6. Zlomky - Mgr. Lenka Hork
Veselé zlomky | Nadané DítěNakladatelství Studio 1+1 | Knihy
 • Trek silniční.
 • Jak hrát minecraft zdarma.
 • Aplikace hloubka ostrosti.
 • Mudr pertl kladno.
 • Má pekelná kočka program.
 • Horsefeathers kšiltovky.
 • Facebook gif post.
 • Co delat aby se manzel vratil.
 • Osobní certifikát zdarma.
 • Mažoretkový sport.
 • Výška modelky.
 • Aktivní zálohy zdravotní způsobilost.
 • Skyrim roztrhání duše.
 • Šopský salát apetit.
 • Generali pojištění odpovědnosti.
 • Dragon ball super streaming.
 • Vitra židle.
 • Papoušek kea cena.
 • Lockheed sr 71 blackbird model.
 • Samolepící folie na sklo zrcadlová.
 • Cirkus humberto ceske budejovice 2019.
 • Zapojeni zasuvky karavan.
 • Pervitin poradna.
 • Bambusové výhonky lidl.
 • Nova author cup trasa.
 • Fototapety na kachličky.
 • Noční lov pdf zdarma.
 • Kostra kočky popis.
 • Anglická liga program.
 • Prekrvena sliznice.
 • Jak fotit s pevným objektivem.
 • Ploty na klíč vysočina.
 • Vyrážka u dětí na genitáliích.
 • Stavební otvor pro střešní okno.
 • Kamna edilkamin.
 • Lisa robin kelly död.
 • Adam ondra silent.
 • Baleni kufru video.
 • Kde najdu print screen na notebooku.
 • Jalta wikipedia.
 • Reklamní svíčky.