Home

Výpočet průřezu vodiče vzorec

1. Odpor vodiče Vztah mezi odporem vodiče, jeho průřezem (průměrem) a jeho délkou. Zadejte kov a libovolné 2 hodnoty, třetí bude dopočítána. -Máte špuli drátu. Nechcete to celé rozmotat kvůli zjištění jeho délky. Zde můžete délku drátu zjistit podle jeho odporu (ohm) a jeho průřezu či průměru Plánujete to modernizace energetické sítě nebo navíc prodloužit elektrické vedení do kuchyně a připojit nový elektrický sporák? Zde jsou užitečné minimální znalosti o průřezu vodiče a vlivu tohoto parametru na výkon a proud. Souhlasíte, že nesprávný výpočet průřezu kabelu vede k přehřátí a zkratu nebo k neoprávněným nákladům Příklady na výpočet R: 1) Spočítejte odpor vodiče o délce 50m průřezu 4mm2, který je vyroben a) z mědi ρ Cu = 0,0178 Ω.mm2/m, b) hliníku ρ Cu = 0,0285 Ω.mm 2/m: Řešení: Podle vztahu

Vyhledejte si vztah pro výpočet odporu homogenního vodiče v závislosti na jeho parametrech (délka vodiče, průřez, materiál). Řešení nápovědy Elektrický odpor vodiče R je přímo úměrný délce vodiče l , nepřímo úměrný průřezu vodiče S a je závislý na materiálu, ze kterého je vodič vyroben (měrný elektrický. Re: Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu? « Odpověď #2 kdy: 31.05.2008, 14:59 » Použil bych 5Cx4 - za prvé, aby byla rezerva do budoucna a za druhé, pokud tam budete používat svářečku, je dobré mít silnější přívod, aby to nelepilo a skutečně se s tím dalo vařit Výpočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí počítá rychlost proudění, velikost průtoku nebo průřez potrubí kruhového i obdélníkového tvaru. Při znalosti hustoty média počítá i hmotnostní průtok potrubím

Máte špuli drátu, nechcete jí celou rozmotat kvůli zjištění jeho délky. Změřte jeho odpor a podle průměru drátu spočítejte jeho průřez. Vzorec pro výpočet délky drátu (m) podle jeho odporu (ohm) a průřezu (mm2): l = R . S . 56 Převod mezi průměrem drátu (d, v mm) a průřezem (S, v mm2) Vzoreček pro výpočet určitě znáte. Upravíte ho tak, abyste z něj spočítal délku. Do vzorečku dosadíte známé veličiny, tedy měrný odpor (rezistivitu) železa - lze najít v tabulkách nebo i na wikipedii, odpor vodiče (z prvního výpočtu) a jeho průřez. S je plocha průřezu a r je měrný odpor vodiče. Tedy l = R.S/r. Elektrický odpor je fyzikální veličina charakterizující schopnost vodiče bránit průchodu elektrického proudu.. Hodnota elektrického odporu je dána materiálem, tvarem i teplotou vodiče. Velikost odporu závisí na délce vodiče (přímo úměrně), na obsahu průřezu vodiče (nepřímo úměrně), na materiálu vodiče (měrný elektrický odpor) a na teplotě Výpočet průměru vodiče Známe-li elektrický odpor vodiče, jeho délku a měrný elektrický odpor materiálu, můžeme vypočítat průměr vodiče. Výpočet je ale poněkud složitější. Příklad: Jaký průměr má ocelový vodič o odporu 26 Ω a délce 100 m? R lm m S d 6 26 10 hrobar185 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu AYKY ? znám udaje: kabel AYKY 4 x 35 mm2 , délka kabelu 200 m , Měrný odpor Al vodiče, soušinitel soudobosti beta = 0,6 , cos(fí) 0,8 a úbytek napětí 14 V

Elektrotechnická online kalkulačk

 1. Přepočet průmeru vodiče na průřez a opačně . Date: 22 ledna, 2014 Author: Bohou.
 2. Pomocí tohoto vzorec pro výpočet, můžete najít správnou délku drátu a průřez kabelu parametry lze přistupovat pomocí on-line kalkulačky, nebo ručně . program pro výpočet . průřezu napájecího kabelu naučit sílu zařízení nebo zařízení, je třeba se podívat na štítku, který ukazuje jejichzákladní charakteristiky
 3. Mám otázku do školy týkající se určení jističe podle průřezu vodiče. Na internetu jsem našel možnosti dle typu uložení, prostředí apod. (v tabulkách), ale toto prý není potřeba, stačí jen vzorec. Jaký vzorec použít? Napadají mě jen ty základní, ale ty jsou pro průřez vodiče, ne na vypočítání velikosti jističe
 4. JAKÝ ZVOLIT PRŮŘEZ VODIČE. Tabulka průřezu vodičů nebo kabelů pro dané proudové zatížení. Kabely nebo vodiče volně ložen

Další vzorce pro výpočet jednotlivých parametrů, jako například strana čtverce, jemuž je kružnice opsaná nebo vepsaná, najdete na stránce, která se věnuje on-line výpočtu čtverce a také zde Čtverec. V encyklopedii Wikina pod heslem Kruh mohou být užitečné zpětné vzorce pro výpočet průměru nebo poloměru z obvodu nebo z plochy (obsahu) kruhu Elektrická vodivost (též konduktance - reálná vodivost el. obvodu) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud.Elektrická vodivost udává velikost elektrického proudu procházejícího vodičem při jednotkovém napětí na jeho koncích.. Čím větší je vodivost, tím silnější elektrický proud prochází vodičem při stejném napětí PROUDOVÁ HUSTOTA. Vzorcem pro proudovou hustotu zjistíte, zda-li zvolený průřez vodiče odpovídá hodnotě potřebného proudu. Proudová hustota [A.mm-2] = proud [A] / průřez [mm 2] Pro měď a hliník je maximální proudová hustota 4 A.mm-2 (dlouhodobé zatížení).. Poznámka: Průřez vodiče UTP CAT5 je 0,5 mm 2.. VÝPOČET PRŮŘEZU VODIČE 6 Pro dosažení optimální hodnoty průřezu se provádí kontrola dimenzování vedení podle hospodárné hustoty proudu: S Ip σ = či S = k⋅Ip⋅ τz, kde: S [mm2] hospodárný průřez vodiče σ [A/mm2] hospodárná hustota proudu IP [A] výpočtový proud k součinitel závislý na materiálu jádra vodiče a na izolaci

Úvod Novinky Hodnoty dovolených proudů pro vodiče (kabely) - proudová zatížitelnost - Hodnoty dovolených proudů jsou přejaty dle údajů v ČSN 33 2000-5-523 ed.2 - Hodnoty dovolených proudů jsou uvedeny v ampérech (A) při podmínkách: Teplota jádra 70°C, okolní teplota 30°C (ve vzduchu), 20°C (v zemi Online kalkulačka na výpočet úbytku napětí ve vodiči. Tento výpočet, vzorec platí pouze pro DC (stejnosměrné) napětí za předpokladu že vodič bude měděný.Důležité je vědět jaký proud je odebíraný a kolik metrů vodiče je třeba použít Odpor kovových vodičů roste úměrně se stoupající teplotou vodičů nebo teplotou okolí, ve které jsou vodiče. Měrný odpor značka ρ (řecké písmeno ró) - odpor vodiče dlouhého jeden metr o průřezu 1 mm 2.Jeho hodnota se zvyšuje s teplotou Výpočet průřezů kabelů a vodičů v závislosti na výkonu spotřebiče. Tepelný výpočet průřezu kabelů a vodičů v závislosti na proudové síle, poklesu napětí

Výpočet průřezu kabelu pro výkon a proud: vzorce a příklad

volba správného druhu vodiče (do daného prostředí a provozních podmínek), vhodný způsob uložení vodiče, stanovení potřebného průřezu. Aby vodič plnil správně svou funkci, návrh musí brát v úvahu řadu hledisek: Dovolená provozní teplota (proudová zatížitelnost) Mechanické namáhání; Dovolený úbytek napět We would like to show you a description here but the site won't allow us

a) Nižší hodnota se uplatňuje na vodiče s izolací z PVC o průřezu 300 mm2 a větším. b) meze pro různé typy izolace jsou uvedeny v IEC 60724. c) Pro způsoby výpočtu k viz vzorec (5) Online kalkulačka provádí výpočet obsahu a obvodu kruhu. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis Při teplotě 40 °C je odpor vodiče 17,25 Ω. Je-li odpor vodiče 15 Ω, pak jeho teplota je 10 °C. Při odporu 16,5 Ω má vodič teplotu 30 °C a je-li odpor vodiče 18 Ω, pak je jeho teplota 50 °C. Teplotní součinitel elektrického odporu vodiče je 5·10-3 K-1. To je hodnota, která odpovídá ocelovému vodiči Ukázkový výpočet podle ČSN 33 2000-4-41 od roku 1996 do roku 2000 . Pro vypínací čas 5 s a závitové pojistky: Ia = 46,5 A Zs = 4,95Ω . Pro vypínací čas 0,4 s a tedy se společnou funkcí ochranného vodiče PE a středního vodiče N, dodržení podmínek jak je uvedeno v ČSN 33 2000-5-54, tedy že je pro tyto případy.

Elektrický odpor vodičů s různým průřezem — Sbírka úlo

 1. Výpočty požadovaného průřezu proudu a výkonu kabelů a vodičů poskytnou přesnější výsledky. Tyto výpočty umožňují odhadnout celkový vliv různých faktorů na vodiče, včetně tepelného zatížení, typu vodičů, typu instalace, provozních podmínek atd. Celý výpočet se provádí v průběhu následujících fází
 2. - jedná se o délku vodiče z baterie ke spotřebiči nebo měniči napětí na 230V: proud z baterie - proud tekoucí z baterie do měniče či spotřebiče: výstupní střídavý proud - proud který teče spotřebičem zapojeným za měniče napětí 230V (např.100Wattovou žárovkou při 230Voltech teče proud 0,43Amper).
 3. Mezní hodnoty zatížení měděných (Cu) izolovaných (PVC) vodičů a kabelů v závislosti na jejich průřezu. Tyto hodnoty jsou udávány při nejvyšší provozní teplotě v instalovaném prostředí. Max. proud se liší dle uložení vodičů, počtu vodičů a provedení izolace vodičů. S větším počtem vodičů vzniká více.
 4. Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu AYKY ? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu AYKY ?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata
 5. Stanovte průřez vodiče dlouhého 15 m pro trojfázový el. motor výkonu P = 3 kW na napětí 3 x 230 V. El. motor pracuje při účiníku cosϕ = 0,83 a s účinností η = 0,82. Dovolený úbytek napětí na přívodním vedení je 1 %. Zadáno: l =15 m, P = 3 kW, U = 3 x 400 V, cosϕ = 0,83, η = 0,82, ρ=0,0178⋅10−6 Ω⋅

Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu

Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí - TZB-inf

Výpočet kabelového průřezu je nezbytný především z hlediska elektrické bezpečnosti. Bude chybné, pokud je průměr vodiče menší nebo větší než požadovaný. Průřez kabelu je podceněn. Tento případ je nejnebezpečnější, protože vodiče se přehřívají z vysoké proudové hustoty, izolace se taví a dochází ke zkratu Výpočet výkonu. Nejjednodušší je vypočítat celkovou hodnotuzatížení na přívodním vodiči. Výpočet průřezu kabelu zatížením se sníží na stanovení celkového výkonu spotřebičů. Každá z nich má své vlastní označení, uvedené na těle nebo v pasu. Pak se celkový výkon násobí koeficientem 0,75 Výpočet průřezu vodiče se provádí v tomto pořadí: Všechna zařízení, která jsou v místnosti a jsou napájena ze sítě, se spočítají a uvedou v seznamu. Podle pasů dostupných pro zařízení se hodnota jmenovitého výkonu zaznamenává naproti každému zařízení Pro určení průřezu kabelového vodiče průměrem je zohledněno provozní napětí.Ve výchozím nastavení je to 220 V a vodič je třížilový.V nových budovách začíná 380 V s použitím návrhů ze 4 jader. Chcete-li vypočítat aktuální průřez, použijte druhý sloupec tabulky. Jak vidíte, jádro již má nižší hustotu.

Vzorce, které v učebnicích nenajdet

 1. Vzorec pro výpočet hospodárného průřezu, převzato z [1] Jen některé z těchto položek závisí na průřezu vodiče. Například ztráty na vedení určitě ano, naproti tomu cena výkopových prací bude jistě stejná, nehledě na průřez vodiče. Uvažováním právě těchto vztahů lze odvodit hospodárný průřez
 2. Plocha průřezu vodiče o průměru d lze vypočítat podle vzorce: s = 0,8 * d 2. Například potřebujete vodič o průměru 2 mm a je zde pouze vodič o průměru 1,2 mm. Plocha průřezu požadovaného drátu s = 0,8 * 4 (mm 2) = 3,2 mm 2, dostupná plocha vypočtená podle stejného vzorce je 1,1 mm 2. Je snadné pochopit, že jeden.
 3. Jak moc se odpor vodiče změní vlivem změny teploty, popisuje materiálová konstanta: Teplotní součinitel odporu α, která se pro různé materiály udává v tabulkách v jednotkách K-1. Vztah pro výpočet nové hodnoty odporu vodiče R 2 při nárůstu teploty o Δϑ z původní hodnoty R 1
 4. Elektrický odpor vodiče, Ohmův zákon pro část obvodu. Vlastnost vodiče, který tvoří část elektrického obvodu, je možné vyšetřit následujícím způsobem: Vodič upevněný mezi pevné svorky ponoříme do chladící kapaliny (olej, destilovaná voda, ) a připojíme k regulovatelnému zdroji stejnosměrného napětí (obr. 38)..

Výpočet délky vodiče - Poradte

Výpočet průřezu kabelu pro výkon, průměr a zatížení nejsou ekvivalentní koncepce. První indikátor je vypočten v mm 2 a druhý je jednoduše v mm. Můžete si vybrat sílu a dovolenou sílu proudu podle tabulky jak podél průřezu kabelu, tak i podél svého průměru Správný výpočet průřezu kabelu podle principu zatížení a tabulky Jak vypočítat průřez kabelu zatížením, musí každý člověk, který se musí respektovat, vědět. A tato znalost je potřebná pro praktické, každodenní účely Pro zjednodušený návrh průřezu vodičů může posloužit tabulka v normě, popř. její výtah uváděný v odborných publikacích. Její zkrácená podoba pro některé způsoby uložení vodičů je uvedena dále. : způsob uložení označení popis A Izolované vodiče v trubkách zapuštěných v izolačních stěnách Zadejte PSČ pro výpočet dopravy Online kalkulátor pro okamžitý výpočet plotu. Vše o dopravě zdarma Elektrický odpor vodiče R je přímo úměrný délce vodiče l, nepřímo úměrný průřezu vodiče S a je závislý na materiálu, ze kterého je vodič vyroben (měrný elektrický odpor vodiče ρ) 0 item(s) - 0,00 Kč Pro výpočet axiální plochy průřezu válce, která probíhá kolmo k základnám (za předpokladu, že jedna strana tohoto obdélníku se rovná poloměru základny a druhá je výška válce), použijte vzorec S = 2R * h, kde R je poloměr kružnice (základna), S Je plocha průřezu a h je výška válce

1. Určete odpor měděného vodiče o průřezu 1,5 mm2 a délce 100 m. Měrný elektrický odpor mědi je 0,017 8 µΩm. [1,2 Ω] 2. Vodič ze zinku o průřezu 10 mm2 má délku 100 m. Určete jeho odpor. Měrný elektrický odpor zinku je 0,060 µΩm. [0,6 Ω] 3. Vypočtěte odpor konstantanového drátu o průřezu 2 mm2 a o délce 100 m. vzorec pro výpočet průřezu vodiče - chytreonline. Ať už potřebujete vzorec pro výpočet průřezu vodiče u nás vzorec pro výpočet průřezu vodiče najdete, navíc si u nás můžete porovnat nabídky ostatních a najít i něco navíc. Vyberte si z aktuální nabídky pro vzorec pro výpočet průřezu vodiče a získejte i něco. Výpočet průřezu vodiče z průměru. Výpočet obvodu kruhu nebo výpočet plochy kruhu, obsah kruhu, délka kružnice a výpočet kružnice, kruh vzorec ; Výpočet starobního důchodu. Tato jednoduchá důchodová kalkulačka vám po zadání vaší hrubé mzdy a počtu odpracovaných let okamžitě spočítá, na jak vysoký. Typický výpočet parametrů . Poměrně často radioamatéři používají při výpočtu transformátoru zjednodušenou techniku. To vám umožní provádět výpočty doma bez použití hodnot, které je obtížné najít. Je však snazší použít online kalkulačku, která je připravena pro výpočet transformátoru V tomto případě může být vzorec zmenšen dělením čísla π čtyřmi. V důsledku toho se dostáváme ke standardnímu vzorci pro výpočet průřezu jádra podle průměru: Sc = 0,785d . Zbývá pouze nahradit čísla vzorci a získat plochu kruhu, která bude průřezu

Elektrický odpor - Wikipedi

3. Zkratové proudy. 3.1 Všeobecně Zkratové proudy a jištění chránící před jejich účinky musí být podle čl. 434.2 ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (až na některé výjimky) určeny pro každý obvod. Maximální hodnoty zkratových proudů musí být určeny, aby s ohledem na jejich velikost byly voleny v obvodu přístroje s odpovídající zkratovou odolností (což jsou především. Nejdůležitějším úkolem, který netoleruje chyby, je správný výpočet průřezu kabelu pro proud plánovaného zatížení v lince. Vysvětlení principů, kalkulaček, tabulek Odpor daného vodiče se dá zjistit z geometrických a materiálních charakteristik. Každý materiál má měrný elektrický odpor ρ, který nám popisuje, jaký odpor má krychle toho tohoto materiál o stranách metr krát metr. S jeho znalostí jsme schopni spočítat odpor vodiče o délce L a průřezu S pomocí vztah Předpokládejme nejdříve, že proud je rozdělen rovnoměrně po celém průřezu vodiče. Integraci magnetického toku je pak nutné rozdělit na dvě části; K tomu lze použít vzorec (4.21). Vlastní výpočet integrálu není snadný. Položíme-li relativní permeabilitu vodiče rovnu jedné, vychází přibližný výsledek [6 Navrhni vzorec pro výpo čet odporu sou částky. Odpor závisí na: délce drátu l (čím delší drát, tím v ětší odpor), pr ůřezu drátu S (čím v ětší pr ůřez, tím menší odpor), materiálu (r ůzné materiály, r ůzn ě propouští elektrický proud). Jak závisí odpor sou částky na jejím tvaru? Délka ( l

Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu AYKY

a průřezu vodiče. Proudová hustota je vektor J = [A. m-2; A, m2] 2 Intenzita proudového pole Je to vektorová veličina, značíme ji písmenem E a je dána poměrem napětí k délce vodiče, na Úpravou dostáváme vzorec pro výpočet odporu vodiče v závislosti na stoupající teplotě: R 2 = R 1. (1 + α Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu AYKY ? znám udaje: kabel AYKY 4 x 35 mm2 , délka kabelu 200 m , Měrný odpor Al vodiče, soušinitel soudobosti beta 0,6 , cos(fí) 0,8 a úbytek napětí 14 V .Doplňuji:Já to zblbnul....chtěl jsem vzorec s kterým spočítám jestli mi daný přívodní kabel bude vyhovovat.... mám tyto udaje a rozhodnout jestli tento kabel. Pro výpočet průřezu drátu, tedy jeho oblasti, stačí základní znalosti z matematického kurzu školy. Jak je známo, plocha kružnice se rovná čtverci svého poloměru vynásobenému číslem pi (3.14). Například pokud je průměr drátu 1 mm, pak je poloměr 0, 5 mm. Chcete-li najít průřez, musíte umístit 0.5 a násobit o 3.14

Video: Přepočet průmeru vodiče na průřez a opačně - Mašink

Budeme-li definovat ampér, pak jde o stálý elektrický proud, jenž při svém toku 2 rovnoběžnými a nekonečnými, avšak v kruhovitém průřezu velice malými vodiči nacházejícími se ve vakuu 1 metr od sebe, vytvoří mezi sebou stálou sílu s hodnotou 2×10 na −7 newtonu na 1 metr vodiče. Výpočet elektrického proudu - vzorec Rezistivita je měrný elektrický odpor jež se číselně rovná odporu vodiče 1m dlouhého a průřezu 1m2. Pro různé materiály je rezistivita různá, a také je závislá na teplotě. Rezistivita Úpravou dostaneme vzorec pro výpočet odporu vodiče v závislosti na oteplení : =. Poslední stupeň zůstává - určení průřezu kabelového jádra. Zkušení elektrikáři určují tento parametr podle oka, ale doporučujeme použít jednoduchý vzorec, který zabrání možným chybám. Praxe . S jádrem kabelu je nutné odstranit izolaci, holý kov a měřit průměr

1) Stanovení výkonu transformátoru 2) Výpočet příkonu podle určeného příkonu 3) Stanovení průřezu jádra 4) Určení počtu závit Dimenzování vodičů v elektrické zásuvce. Redakce Elektro. V minulém čísle Elektro jsme na straně 18 v dovětku Dimenzování vodičů (k článku 1,5 + 1,5 ≠ 3) uvedli pro průřez měděných vodičů zásuvkových obvodů vnitřních elektroinstalací hodnotu 2,5 mm 2.Tento údaj se vztahoval k parametrům kabelu CYKY uloženému pod omítkou a jištěnému jističem nebo. ŘEŠENÍ: Pro proudovou hustotu platí za předpokladu, že je v celém průřezu vodiče konstantní, což je v našem případě splněno, vztah . Ohmův zákon a vztah pro výpočet odporu vodiče poté zdůvodňují následující úpravy:. Proudová hustota ve vodiči je . 116 Způsob zjišťování odporu drátu (vodiče): Obr. 2: Odpor vodiče . Elektrický odpor závisí na délce vodiče, materiálu a průřezu: Délce vodiče - čím je větší délka vodiče, tím je větší elektrický odpor (čím delší vodič, tím více srážek musí elektrony překonat). Odpor je tedy přímo úměrný délce vodiče

AB-005 Teplotní mez vodiče při zkratu 31. 3. 2000; AB-001 Jištění vedení mezi generátorem a rozváděčem AB-002 Stanovení průřezu a jištění kabelu pro veřejné osvětlení AB-003 Jištění frekvenčních měnič V příloze E normy jsou uvedeny vzorce pro výpočet úbytků napětí jak pro jednofázový proud, tak i pro proud třífázový. Vzorce vyjadřují vždy jednoznačnou závislost hodnoty úbytků napětí na délce vedení a průřezu vodičů. V tabulce č. 5 normy (čl. 7.7.74 Fyzikální veličina, udávající schopnost vodiče vést elektrický proud. Velikost závisí na měrném elektrickém odporu materiálu (ρ), délce (l) a průřezu (S) vodiče: Je charakteristickou vlastností REZISTORU. Závisí také na teplotě. • Měrný elektrický odpor: Nebo také REZISTIVITA (ρ-ró) je konstanta materiálu

Vzorec pro výpočet délky vodiče je dobře. Jinak, je hezké, že tam vidíš minimálně dvě chyby ale já ty chyby potřebuji najít a případně to vysvětlit. Pokud sami nevíte řešení, tak je zbytečné to komentovat Výpočet průřezu - ekoproud. - proud který teče spotřebičem zapojeným za měniče napětí 230V (např.100Wattovou žárovkou při 230Voltech teče proud 0,43Amper) odpor vodiče - myšlen je odpor vodiče mezi baterií a spotřebičem (měničem) úbytek napětí - myslí se úbytek napětí na vodiči mezi baterií a spotřebičem.

Pro vyšetřování magnetického pole vodičů zanedbatelně malého průřezu Δ S s homogenně rozloženým proudem I je výhodné vyjádřit vzorec (3.81) v poněkud jiném tvaru. Malý úsek vodiče délky Δ l reprezentuje zřejmě prou­dový element IΔ l ekvivalentní s j Δ V (srov. vztah (3.6)) Elektrický odpor je fyzikální veličina charakterizující schopnost elektrických vodičů vést elektrický proud.. Hodnota elektrického odporu je dána materiálem, tvarem i teplotou vodiče. Velikost odporu závisí na délce vodiče (přímo úměrně), na obsahu průřezu vodiče (nepřímo úměrně), na materiálu vodiče (měrný elektrický odpor) a na teplotě Určete hmotnost mědi potřebné na zhotovení elektrické dvojlinky délky l = 5 km, pokud odpor vodiče je R = 5 Ώ. Hustota mědi je ρ / (Cu) = 8,9.10 3.kg.m-3 a měrný elektrický odpor je ρ(Cu) = 0,017.10 -6 Ώm. Kolik stojí materiál na toto zařízení, pokud 1 kg mědi stojí 40 €

5. Jak velký je měrný elektrický odpor vodiče o průřezu , jestliže jsme při délce a procházejícím proudu naměřili napětí ? ŘEŠENÍ: Přímým užitím Ohmova zákona a vztahu pro výpočet odporu vodiče získáváme po převedení průřezu vodiče na metry čtvereční rovnou řešení: Měrný elektrický odpor vodiče je . 6 Výpočet průřezové plochy a dlouhodobého přípustného proudu kabelů Existují vodiče z jiných kovů a jejich slitin, ale jsou velmi vzácné a používají se hlavně ve specializovaných průmyslových odvětvích. Kromě toho jsou náklady výrazně dražší, než se uvažuje, což činí jejich každodenní použití. 1.1.4 Odpor vodiče při střídavém proudu U střídavého proudu dochází k nerovnoměrnému rozložení hustoty proudu J v průřezu vodiče. Vzniká tzv. skinefekt, kdy následkem indukce vlastním střídavým magnetickým polem ve vodiči je proud vytlačován k povrchu vodiče Pro výpočet odporu vodiče platí vztah: R= ρ⋅ l S (Ω; Ω ⋅ m, m, m 2 ) Rezistivita některých látek (při 20°C): Látka ρ (Ω.mm2.m-1) měď hliník stříbro železo 0,0178 0,0285 0,0163 0,1 -7- Příklad 3: Určete odpor hliníkového vedení, které má průměr 0,8mm a délku 1,5km

VZORCE (MECHANIKA (Mechanika kapalin a plynů, Dynamika, Mechanická práce a energie, Gravitační pole, Kinematika HB, Mechanika tuhého tělesa), ELEKTŘINA (elektrické napětí, Obvody, Elektrický náboj + pole, Práce a výkon el. proudu, střídavý proud), ( (m hmotnost [kg], ρ... hustota [kg/m^3], V objem [m^3]), výpočet pro dementa jak ty, co si to furt není schopnej. Kruhový mils a výpočet poklesu napětí. Kruhový mil je skutečně jednotkou oblasti. Používá se pro odkaz kruhového průřezu drátu nebo vodiče. Pokles napětí pomocí mils je dán pomocí L → Délka drátu (ft) K → Specifická odolnost (Ω-kruhová mils / noha). P → konstanta fáze = 2 určená pro jednu fázi = 1.732 pro. To znamená, že průřez vodiče použitého v sekundárním vinutí by měl být přesně 3,9krát větší než primární. Pro výpočet počtu otáček primárního vinutí musíte použít jednoduchý vzorec: vynásobte koeficient 40 napětím (v primárním okruhu je to 220 V), po kterém je tento výrobek rozdělen průřezem.

 • Dětská zubní pohotovost strašnice.
 • Hranice evropy.
 • Studijní a vědecká knihovna praha.
 • Talmud vs tora.
 • Investice do umění.
 • Facebook support.
 • Kolovratský palác.
 • Dtest výsledky zdarma.
 • Inkoustová tečka instagram.
 • Rabalux ceník.
 • Matematická kniha pdf.
 • Údolí motýlů rhodos oteviraci doba.
 • Citáty pro přítele.
 • Turecká armáda velikost.
 • Program spd volby 2017.
 • Podšálky bílé.
 • Faze epitelizace.
 • Krby rohové.
 • Elvis presley svatba.
 • Lindy hop kroky.
 • Galerie bilder kaufen.
 • Co inhalovat.
 • Doris roberts.
 • Porsche cayenne 4.5 v8.
 • Charlotte severní karolína.
 • Guardian steam.
 • Družba restaurace hodonín.
 • Dnb roušky.
 • Palladium lindex.
 • Kfc akce twister.
 • Hypokinetický syndrom.
 • Moje volba akordy.
 • Želva bahenní.
 • Říše bakterie.
 • Radhošť kaple.
 • Route 66 recenze.
 • Sádrokarton do koupelny hornbach.
 • Bandi cena.
 • Lee kun hee.
 • Pokládka dlažebních kostek.
 • Co pomáhá na rakovinu.